Meer wanbetalers zorgpremie sinds 2010

© ANP
Dit bericht is aangepast. Het aandeel wanbetalers onder gehuwden, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en inkomen, is niet 1 op 111 maar 1 op 77. De cijfers in de grafiek zijn correct.

Het aantal personen dat minimaal een half jaar achter loopt met het betalen van de zorgpremie is van 2010 tot 2014 met 22 procent toegenomen naar 298 duizend. De stijging vond vooral plaats tussen 2010 en 2011. Jongeren, mannen, mensen met lage inkomens, ontvangers van een uitkering, alleenstaande ouders en allochtonen zijn vaker wanbetaler dan gemiddeld. Dat meldt CBS.

Eind 2014 was 1 op de 45 volwassenen wanbetaler zorgpremie

Eind december 2014 was 1 op de 45 volwassenen wanbetaler voor de zorgverzekeringswet. Dit aandeel is iets toegenomen sinds 2010 toen 1 op de 53 de zorgpremie minstens zes maanden niet betaalde. Het aandeel steeg daarmee van net iets minder naar net iets meer dan 2 procent van alle volwassenen.

Jongeren acht keer zo vaak wanbetaler als 65-plussers

Jongeren zijn veel vaker wanbetaler dan ouderen. Bij de jongeren tot 35 jaar heeft 1 op de 29 al minstens een half jaar de premie niet betaald, bij de 65-plussers is dit 1 op de 250. Vrouwen zijn daarnaast minder vaak wanbetaler dan mannen: 1 op de 59 vrouwen loopt 6 maanden of langer achter met betaling van de zorgpremie, bij mannen is dit 1 op de 37.

Aandeel wanbetalers naar leeftijd, 2010 - 2014

Vaker betalingsachterstand bij sociaal-economisch zwakkeren

Dat er in de jongste groep veel wanbetalers zijn, hangt onder meer samen met hun relatief lage inkomen. Betalers van de zorgpremie hebben een gemiddeld inkomen van ongeveer 25 000 euro per jaar. Bij wanbetalers bedraagt het ongeveer 16 000 euro. Onder de personen met een inkomen lager dan 16 000 euro is 1 op de 18 wanbetaler. Het aandeel wanbetalers met een laag inkomen in de leeftijdsgroep van 35–50 jaar is hoger dan dat van de jongste groep. De oudste leeftijdsgroepen betalen, ook met een laag inkomen, het vaakst de zorgpremie.

Aandeel wanbetalers naar leeftijd en inkomensgroep, 2013

Ook als personen een uitkering ontvangen is de kans groter dat zij wanbetaler zijn. Van de mensen met één of meerdere uitkeringen betaalt 1 op de 14 zijn zorgpremie al minstens zes maanden niet. Als één van die uitkeringen de bijstand is, loopt dat aandeel op tot 1 van de 7 personen.

Alleenstaande ouders vaak wanbetaler

Ook wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in inkomen, leeftijd en geslacht loopt 1 op de 17 alleenstaande ouders achter met het betalen van hun zorgpremie. Bij alleenstaanden zonder kinderen en ongehuwde stellen gaat het om 1 op de 37. Bij thuiswonende kinderen is 1 op de 50 wanbetaler en bij gehuwden is dit 1 op de 77.

Aandeel wanbetalers naar huishoudenstype, na correctie voor leeftijd, geslacht en inkomen, 2013

Jonge allochtonen het vaakst wanbetaler

Autochtonen hebben minder vaak een betalingsachterstand dan allochtonen. Onder 67 autochtonen vinden we na correctie voor geslacht, leeftijd, inkomen en type huishouden 1 wanbetaler. Van de allochtone bevolking loopt 1 op de 23 minstens zes maanden achter met betalen van de zorgpremie. Het aandeel wanbetalers is het hoogst onder de bevolking van Antilliaanse herkomst (1 op de 7), gevolgd door de Surinaamse (1 op de 12). Vooral bij de jongvolwassenen is het verschil in wanbetaling tussen allochtonen en autochtonen groot.

Wanbetalers naar herkomst, na correctie voor huishoudenstype, geslacht en inkomen, 2013