Zoekresultaten

191 resultaten voor keyword:welzijn
191 resultaten voor keyword:welzijn

Pagina 3 van 8

Jaarrapport 2015 Landelijke Jeugdmonitor

Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland.

Publicaties

Trends in geluk en tevredenheid

Ontwikkelingen van 1997 tot en met 2018 in geluk en tevredenheid met het leven bij (groepen van) de volwassen bevolking in Nederland.

Publicaties

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Jaarrapport 2019 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Emancipatiemonitor 2006

Dit is de vierde editie van de Emancipatiemonitor. In deze monitor die tweejaarlijks verschijnt, worden de meest recente cijfers over de stand van zaken van het emancipatieproces gepresenteerd. De...

Publicaties

Jaarrapport 2017 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Welzijn

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om subjectief welzijn? Subjectief welzijn staat centraal in de brede welvaart. Het...

Overig

Welzijn; tevredenheid, vertrouwen en participatie per kwartaal

Tevredenheid leven en financiële situatie, vertrouwen en participatie Marges

Cijfers

Banen en lonen; werknemers, onderwijsniveau en baankenmerken, 2010

uurloon, leeftijd, baankenmerken, onderwijsniveau werkenden

Cijfers

Meeste mensen minstens wekelijks contact met familie, vrienden en buren

De meeste Nederlanders hadden in 2019 minstens wekelijks op de een of andere manier contact met familie, vrienden en/of buren, net als in 2017 en 2018

Artikelen

Tweedeling hoog en laag opgeleid?

Is er sprake van een tweedeling tussen hoog en laag opgeleiden?

Artikelen

CBS in dialoog met gebruikers van open data

Alle 3.800 dataverzamelingen van CBS, met daarin 14 miljard cellen, zijn beschikbaar als ‘open data’. Onder meer onderzoekers en app-bouwers kunnen hier hun voordeel mee doen. Omdat CBS wil weten of...

Artikelen

Persoonlijk welzijn vrijwel gelijk gebleven

Het persoonlijk welzijn van de Nederlandse bevolking is afgelopen jaar nauwelijks veranderd.

Artikelen

Drie jaar corona in cijfers

Drie jaar geleden, op 27 februari 2020, werd de eerste Nederlandse coronabesmetting vastgesteld. Wat deed de pandemie met Nederland?

Artikelen

AZW Nieuwsflits oktober 2019

Deze Nieuwsflits bevat een kort overzicht van de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt (AZW StatLine). Inclusief een overzicht van de relevante onderzoeken die in AZW verband worden uitgevoerd. De...

Artikelen

Brede welvaart jongvolwassenen blijft achter

Mensen van 25 tot 35 jaar hebben een lagere brede welvaart dan mensen uit andere leeftijdsgroepen. Ook laagopgeleiden en mensen die niet in Nederland geboren zijn of waarvan tenminste één ouder niet...

Artikelen

Sociale samenhang en welzijn: een paradox?

In de afgelopen twee decennia is de sociale cohesie in de samenleving toegenomen. Er zijn meer sociale contacten, en vooral het onderlinge vertrouwen en het vertrouwen in instellingen zijn gestegen....

Artikelen

Tevredenheid met de relatie met de partner, 2014-2020

Tevredenheid met de relatie met de partner van de bevolking van Nederland van 18 jaar en ouder in de periode 2014-2020 (rapportcijfer), uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en hoogst behaald...

Cijfers

Veranderingen in burgerlijke staat en de beleving van welzijn

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010. Na een verandering in burgerlijke staat zijn er duidelijke verschillen in welzijnsbeleving. Pasgetrouwden zijn gelukkiger dan personen van wie de burgerlijke staat...

Artikelen

Geluk in extremen

Profiel van mensen van 18 jaar en ouder die zichzelf als zeer gelukkig of juist ongelukkig beschouwen.

Artikelen

Subjectief welzijn: welke factoren spelen een rol?

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. Subjectief welzijn, in termen van geluk en tevredenheid met het leven, is gerelateerd aan verschillende factoren die betrekking hebben op de kwaliteit van leven....

Artikelen

Eenzaamheid

Aandeel Nederlandse bevolking dat zich enigszins of sterk eenzaam voelde.

Cijfers

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2016-2018.

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2016-2018.

Cijfers