Zoekresultaten

191 resultaten voor keyword:welzijn
191 resultaten voor keyword:welzijn

Pagina 2 van 8

Meer religieus, meer welzijn?

Rooms-katholieken en de protestantse groeperingen zijn gelukkiger dan onkerkelijken. En degenen die éénmaal per week of vaker naar de kerk gaan zijn gelukkiger dan mensen die zelden of nooit gaan....

Artikelen

Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies

Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen in de samenleving. Er zijn wel verschillen tussen de provincies. Zo is in Limburg het vertrouwen in instituten en in de medemens over het...

Artikelen

45 procent jongeren vindt milieuvervuiling een probleem

De meeste 18- tot 25-jarigen vinden dat het de goede kant opgaat met Nederland. Ze ervaren maatschappelijke kwesties als criminaliteit, de multiculturele samenleving, de bevolkingsdichtheid en de...

Artikelen

Een op de vijf Nederlanders voelt zich zeer gelukkig

Ruim een vijfde van de volwassenen beschouwt zichzelf als zeer gelukkig en waardeert de mate van geluk met een 9 of 10.

Artikelen

Welzijn van jongeren: geluk en tevredenheid met het leven onder jongeren van 12 tot 25 jaar

De meeste mensen in Nederland zijn gelukkig en tevreden met het leven dat zij leiden.

Artikelen

Hoe tevreden ben jij?

Vergelijk jouw eigen geluksscore met die van anderen in deze interactieve tool.

Artikelen

Met partner vaker gelukkig

Ongeveer 9 op de 10 volwassenen in ons land voelen zich gelukkig. Dat geldt vooral voor mensen die samenwonen met een partner.

Artikelen

Werkgeversenquête

Doel van de werkgeversenquête (WGE) is het inzicht bieden in de organisatiekenmerken van werkgevers in zorg- en welzijnssector. Daarnaast biedt het informatie over de arbeidsomstandigheden en...

Overig

Door- en uitstroom uit het mbo, per opleiding, 2010/'11

Aan het ministerie van OCW zijn tabellen geleverd over de mbo-leerlingen ingeschreven in het schooljaar 2010/’11. Van deze groep is per opleiding de door- en uitstroom in kaart gebracht.

Cijfers

Geluksmeter CBS: Gelderlanders het meest gelukkig

Met de geluksmeter kunnen mensen hun persoonlijke gelukscore berekenen en deze vergelijken met de gemiddelde Nederlander

Overig

Meten van eenzaamheid

Dit artikel gaat over de methode die het CBS gebruikt om eenzaamheid te meten. Er worden twee verschillende meetinstrumenten met elkaar vergeleken.

Artikelen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gem. inkomen en arbeidspositie 2005-2014

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken

Cijfers

Welvarende paren, kwetsbare eenoudergezinnen

Mensen die samenwonen zijn het meest welvarend en het vaakst tevreden, vooral als ze geen kinderen hebben

Artikelen

Bijna 90 procent zegt zich gelukkig te voelen

De meeste Nederlanders voelen zich gelukkig. Een goede gezondheid en een goede relatie gaan samen met meer geluksgevoel.

Artikelen

Meer werknemers in zorg en welzijn in derde kwartaal 2020

In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34 duizend werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de branches kinderopvang en de verpleging,...

Artikelen

Brede welvaart stijgt

De brede welvaart gaat in Nederland in het algemeen omhoog. In de voorbije acht jaar waren maar drie van de 21 zogeheten brede-welvaartstrends neerwaarts: het aantal mensen met overgewicht, de...

Artikelen

CBS onderzoekt welzijn mensen met interlandelijke adoptieachtergrond

In de afgelopen jaren hebben mensen die geadopteerd zijn uit het buitenland regelmatig aangegeven dat daarbij zaken mis zijn gegaan.

Artikelen

Jaarrapport 2019 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn

Het CBS heeft op basis van de enquête Sociale Samenhang en Welzijn voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in een aantal aspecten van de sociale samenhang...

Cijfers

Vrijwilligerswerk en welzijn

Onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligerswerk en persoonlijk welzijn. Er is gekeken naar ervaren geluk en tevredenheid over eigen leven, sociale leven en psychische gezondheid.

Publicaties

Jeugdwerkloosheid (1e kwartaalrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor)

De 1e kwartaalrapportage 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor gaat over de werkloosheid onder jongeren die niet meer naar school gaan.

Artikelen

Trends in geluk en tevredenheid

Ontwikkelingen van 1997 tot en met 2018 in geluk en tevredenheid met het leven bij (groepen van) de volwassen bevolking in Nederland.

Publicaties

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Jaarrapport 2015 Landelijke Jeugdmonitor

Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland.

Publicaties