Nieuwe website AZW-programma

Het AZW-programma heeft de website vernieuwd waar informatie over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn snel en gemakkelijk te vinden is. Hiermee voorziet het AZW-programma beleidsadviseurs, onderzoekers en beslissers van kennis en informatie over de arbeidsmarkt.

De verschillende branchepagina’s op de website geven toegang tot:

  • het AZW Dashboard dat voor de hele bedrijfstak en per branche inzicht geeft in de ontwikkelingen.
  • Infographics en factsheets die overzicht geven in de staat van de specifieke branches en de hele bedrijfstak.
  • Onderzoeksrapporten en longreads die data bundelen over onderwerpen als scholing, verzuim, werkgelegenheid, mobiliteit, zzp-ers, vacatures en veiligheid.
  • Prognoses van de verwachte tekorten aan personeel per branche tien jaar vooruit.

Het AZW Datawarehouse is de bron van alle data. Deze data worden door het CBS ontsloten via AZW StatLine. Deze website geeft toegang tot alle actuele cijfers over de arbeidsmarkt zorg en welzijn. De gegevens van PFZW over functies in zorg en welzijn zijn per branche te vinden op de pagina functiedata.

Voor de groep van (beleids)adviseurs en onderzoekers organiseert het AZW-programma vier keer per jaar AZW-Clubhuisbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten staat het uitwisselen van kennis en ervaringen met het datagebruik centraal. In de agenda staan de geplande bijeenkomsten, publicaties en longreads van het AZW-programma. Ook staan er korte uitlegvideo’s over het programma en het AZW Clubhuis. Websitebezoekers kunnen via een poll op de homepage stemmen waar de volgende ‘longread’ over moet gaan.

Het AZW-programma is een veelzijdig kennis- en onderzoeksprogramma, gefinancierd door het ministerie van VWS en de arbeidsmarktfondsen in zorg en welzijn (VVT, Sociaal Werk, Jeugdzorg, Kinderopvang, Ziekenhuizen, UMC’s, Gehandicaptenzorg, Huisartsenzorg en GGZ).