Zoekresultaten

24 resultaten voor keyword:verblijfsvergunning
24 resultaten voor keyword:verblijfsvergunning

Monitor Statushouders Groningen, 2014-2017

Monitor over statushouders in gemeente Groningen.

Cijfers

Naturalisatie in Nederland: wie en waarom?

Naturalisatie biedt bepaalde voordelen, zoals een permanente verblijfsstatus en de toegangtot banen. Echter, niet alle migranten naturaliseren vanaf het moment dat zij hiertoe in staat zijn, en...

Artikelen

Meeste pardonners uit de voormalige Sovjet-Unie

Tot eind juni 2008 hebben bijna 26 duizend asielzoekers een verblijfsvergunning gekregen op grond van de pardonregeling. De meeste pardonners kwamen uit de voormalige Sovjet-Unie.

Artikelen

Statushouders

Beschrijving onderzoek statushouders op gemeentelijk niveau door Urban Data Centers

Overig

Verhuisgedrag van vluchtelingen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Van de ruim 38 duizend vluchtelingen met een verblijfsstatus die zich voor 2000 in Nederland vestigden, woonden op 1 januari 2008 nog bijna zeven op de tien in...

Artikelen

Uit de startblokken

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Publicaties

11 procent van statushouders heeft werk

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had na 30 maanden 11 procent werk. 84 procent van de statushouders had een uitkering

Artikelen

Vluchtelingen in Nederland: Relatie tussen arbeidsmarktpositie en achtergrondkenmerken 2011

Maatwerktabellen over de samenhang tussen de arbeidsmarktpositie en achtergrondkenmerken van vluchtelingen in Nederland in 2011. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland.

Cijfers

Integratiebarometer vluchtelingenwerk, Update arbeidsmarktsituatie 2009 en 2010

Maatwerktabellen met de meest recente gegevens over de arbeidsmarktsituatie van het cohort vluchtelingen dat in 2009 is vastgesteld. Opdrachtgever: Vluchtelingenwerk Nederland.

Cijfers

Monitor Statushouders Pijnacker-Nootdorp, 2014-2017

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Pijnacker-Nootdorp.

Cijfers

6 op 10 statushouders uit 2014 heeft inburgeringsdiploma

Hoeveel statushouders hebben binnen inburgeringstermijn het examen gehaald? Van het cohort 2014 had 58% het examen gehaald per oktober 2018, 2% was te laat, de rest heeft vrijstelling, ontheffing of...

Artikelen

Uit de startblokken Cohortstudie asielmigranten

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014-juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Cijfers

Ruim 2 duizend uitgenodigde vluchtelingen in 2017

In 2017 nam Nederland 2 265 uitgenodigde vluchtelingen op. Veel van deze vluchtelingen konden zich in Nederland vestigen in het kader van de EU-Turkije-verklaring uit maart 2016.

Artikelen

Asiel en integratie 2019

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Cijfers

Meeste Syrische asielzoekers hebben eigen woonruimte

Veel Syrische en Eritrese asielzoekers hebben verblijfsvergunning en woonruimte, maar vaak nog afhankelijk van uitkering.

Artikelen

Monitor Statushouders Den Haag, 2014-2017

Monitor over statushouders in Den Haag

Cijfers
Artikelen

Asiel en integratie 2021 – Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2020

Publicaties

Asiel en integratie 2019

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Publicaties

Asiel en integratie 2022 – Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2021

Publicaties

Asiel en integratie 2020–Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2019

Publicaties

Monitor Statushouders Leidschendam-Voorburg, 2014-2017

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Leidschendam-Voorburg.

Cijfers

Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen wordt herenigd met familie

Familieleden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen vaker naar Nederland dan familie van andere asielzoekers. Voor 51 procent van de minderjarigen die in 2015 alleen naar Nederland kwam,...

Artikelen

Meeste Eritrese en Syrische asielzoekers uit 2015 wonen nu in Nederland

Van de mensen met een Syrische of Eritrese nationaliteit die in 2015 asiel aanvroegen in Nederland, woonden ruim 9 op de 10 eind juni 2021 zelfstandig in een Nederlandse gemeente.

Artikelen