Monitor Statushouders Leidschendam-Voorburg, 2014-2017

Mensen aan het sjouwen met tafel
© Hollandse Hoogte
Monitor over statushouders die in Leidschendam-Voorburg wonen.
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan het Urban Data Center (UDC) gevraagd om een monitor samen te stellen over de statushouders die zich, na hun opvanglocatie van het COA, in Leidschendam-Voorburg hebben gevestigd. In deze monitor wordt elk jaar een nieuwe groep statushouders als het ware gevolgd door de tijd en hun situatie per jaar weergegeven. Hierbij is gekeken naar hun huishoudenssituatie, sociaaleconomische positie, onderwijsdeelname, inburgering, inkomen, jeugdzorg en criminaliteit.