6 op 10 statushouders uit 2014 heeft inburgeringsdiploma

© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh
Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen en inburgeringsplicht hadden, had 58 procent op peildatum 1 oktober 2018 het inburgeringsexamen gehaald. 2 procent van de statushouders heeft de termijn van drie jaar overschreden. De rest heeft uitstel, vrijstelling of ontheffing gekregen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, dat in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport jaarlijks onderzoekt hoe het asielzoekers vergaat die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/7b225778459542d3adbf3189b506ce43]

Op de peildatum van 1 oktober 2018 waren er 12,9 duizend statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning asiel hadden gekregen en inburgeringsplicht hadden: 58 procent heeft inmiddels het inburgeringsexamen gehaald, en 19 procent heeft hiervoor een ontheffing of vrijstelling gekregen. Ontheffing van inburgeringsplicht wordt bijvoorbeeld verleend als iemand door psychische of lichamelijke beperkingen niet in staat wordt geacht om het inburgeringsexamen te behalen. Vrijstelling is mogelijk na het behalen van een Nederlands schooldiploma.
21 procent heeft het inburgeringsexamen nog niet gehaald, maar heeft de termijn nog niet overschreden of heeft verlenging gekregen. Dat kan bijvoorbeeld bij het volgen van een alfabetiseringscursus, bij zwangerschap of als de aanmelding van het examen is vertraagd. 2 procent van de statushouders heeft de inburgeringstermijn van drie jaar overschreden. Statushouders jonger dan 18 of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn niet inburgeringsplichtig.

Inburgering statushouders uit 2014, oktober 2018
 Inburgeringsexamen behaald (WI of NT2) (% van inburgeringsplichtigen)Ontheffing/vrijstelling (% van inburgeringsplichtigen)Geen examen behaald, geen overschrijding (% van inburgeringsplichtigen)Geen examen behaald, wel overschrijding (% van inburgeringsplichtigen)
Totaal58,0418,8921,141,93
Syrië64,0517,8616,651,43
Eritrea50,2915,9932,131,59
Overig/onbekend54,5724,0018,003,43
Irak42,5033,7518,755,00
Afghanistan50,0029,1718,062,78
Iran66,1512,3118,463,08

Ruim 6 op de 10 statushouders uit Syrië geslaagd

De helft van degenen die in 2014 een verblijfsvergunning asiel kregen en inburgeringsplicht hebben, is afkomstig uit Syrië, en een kwart komt uit Eritrea. In oktober 2018 had 64 procent van de Syrische statushouders het inburgeringsexamen gehaald en had 18 procent een ontheffing of vrijstelling. Bij de Eritreeërs zijn deze percentages lager: de helft is geslaagd voor het examen, en 16 procent is vrijgesteld of ontheven. Bij alle nationaliteiten is een klein percentage overschrijdingen van de inburgeringstermijn te zien, oplopend van ongeveer 1,5 procent van de Syrische en Eritrese statushouders, tot 5 procent van degenen uit Irak.

Inburgering statushouders naar jaar verblijfsvergunning, oktober 2018
 Inburgeringsexamen behaald (WI of NT2) (%)Ontheffing/vrijstelling (%)Geen examen behaald, geen overschrijding (%)Geen examen behaald, wel overschrijding (%)
20163,270,4796,270,00
201520,004,4675,210,34
201458,0518,8721,141,94

Kwart statushouders uit 2015 geslaagd of ontheffing

Van de groep asielzoekers die in 2015 een verblijfsvergunning hebben gekregen en inburgeringsplicht hadden, heeft in oktober 2018 1 op de 5 het inburgeringsexamen behaald en is 4 procent daarvan vrijgesteld of ontheven. Drie kwart kan het inburgeringsexamen nog halen binnen de gestelde termijn en 0,3 procent heeft een overschrijding.
Van degenen die in 2016 een verblijfsvergunning kregen heeft 96 procent zijn examen nog niet behaald. Voor deze groep zijn overschrijdingen van de inburgeringstermijn nog niet aan de orde, in verband met de inburgeringstermijn van drie jaar. 3,3 procent van de statushouders uit 2016 heeft het examen al behaald en 0,5 procent heeft een vrijstelling of ontheffing van de inburgeringsplicht.

Het rapport Asiel en integratie 2019 bevat naast cijfers over de inburgering van asielzoekers die vanaf 2014 in Nederland kwamen ook gegevens over hoe het hen vergaat op het gebied van onder meer wonen, arbeidsmarkt, inkomen, zorg en onderwijs. In deze derde editie van het cohortonderzoek kon voor de statushouders uit 2014 de inburgering na drie jaar bekeken worden.