Monitor Statushouders Den Haag, 2014-2017

© ANP
Dit is de eerste versie van een monitor over statushouders die in Den Haag wonen.
De gemeente Den Haag heeft aan het Urban Data Center (UDC) gevraagd om een monitor samen te stellen over de statushouders die zich, na hun opvanglocatie van het COA, in Den Haag hebben gevestigd. In deze monitor wordt elk jaar een nieuwe groep statushouders als het ware gevolgd door de tijd en hun situatie per jaar weergegeven. Hierbij is gekeken naar hun huishoudenssituatie, sociaaleconomische positie, onderwijsdeelname, inburgering, inkomen, jeugdzorg en criminaliteit. Van de statushouders worden verschillende achtergrondkenmerken meegenomen zoals nationaliteit, geslacht en leeftijd. Daarnaast worden de aantallen voor Haagse statushouders vergeleken met de statushouders in de andere grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht).