Uit de startblokken Cohortstudie asielmigranten

© ANP
Tabellenset bij de cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2017 naar Nederland zijn gekomen, met cijfers op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorggebruik, inkomen en geregistreerde criminaliteit.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Veiligheid en Justitie (V&J) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze publicatie bestaat uit een rapport met beschrijving van de resultaten en de methode, deze tabellenset en een interactief dashboard. Het gaat om een actualisatie, uitbreiding en vernieuwing van de eerdere rapportage ‘Van opvang naar integratie’ uit juni 2017 (zie onderaan).