Monitor Statushouders Groningen, 2014-2017

Monitor over statushouders die in de gemeente Groningen wonen

De gemeente Groningen heeft aan het Urban Data Center (UDC) regio Groningen gevraagd om een monitor samen te stellen over de statushouders die zich, na hun opvanglocatie van het COA, in de gemeente hebben gevestigd. In deze monitor wordt elk jaar een nieuwe groep statushouders gevolgd door de tijd. Per jaar wordt hun situatie weergegeven. Hierbij is gekeken naar hun huishoudenssituatie, sociaaleconomische positie, onderwijsdeelname, inburgering, inkomen, jeugdzorg en criminaliteit. Van de statushouders worden verschillende achtergrondkenmerken meegenomen, zoals nationaliteit, geslacht en leeftijd. Daarnaast worden de aantallen voor Groningse statushouders vergeleken met de statushouders in Den Haag en de rest van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht).

Dit onderzoek is samen met Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen uitgevoerd.