Asiel en integratie 2019

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2018 naar Nederland zijn gekomen, met cijfers op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, inburgering, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorggebruik, inkomen en geregistreerde criminaliteit.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Veiligheid en Justitie (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze publicatie bestaat uit een webpublicatie met beschrijving van de resultaten, een interactief dashboard en een tabellenset. Het gaat om een actualisatie, uitbreiding en vernieuwing van de eerdere rapportages ‘Uit de startblokken’ uit april 2018 en ‘Van opvang naar integratie’ uit juni 2017.