Monitor Statushouders Pijnacker-Nootdorp, 2014-2017

Monitor over statushouders die in Pijnacker-Nootdorp wonen.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft aan het CBS gevraagd om een monitor samen te stellen over de statushouders die zich, na hun opvanglocatie van het COA, in Pijnacker-Nootdorp hebben gevestigd. In deze monitor wordt elk jaar een nieuwe groep statushouders als het ware gevolgd door de tijd en hun situatie per jaar weergegeven. Hierbij is gekeken naar hun huishoudenssituatie, sociaaleconomische positie, onderwijsdeelname, inburgering, inkomen, jeugdzorg en criminaliteit.