Uit de startblokken

© ANP

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicaties zijn samengesteld, zijn achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. Hieronder vindt u het volledige erratum en de gecorrigeerde versie van het rapport.
Statushouders die ergens in de periode 2014-2016 onderwijs volgden en bovendien in deze periode een verandering van type onderwijs hebben meegemaakt, worden na deze verandering ten onrechte in beide typen onderwijs ingedeeld; zowel de oude als de nieuwe.
Deze ‘dubbeltelling’ zorgde in het bijzonder voor een overschatting van het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs en dan vooral in de brugklas/internationale schakelklas. De fout manifesteert zich vooral in de leeftijdsgroep 18-23 jaar.
Samen met deze correctie is ook een verfijning van bepaling van het MBO-niveau meegenomen. Voorheen had nog een deel van de MBO’ers een MBO-niveau ‘onbekend’. Dat is niet meer het geval; iedere MBO’er is nu in niveau 1, 2, 3 of 4 ingedeeld.
Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2017 naar Nederland zijn gekomen, met cijfers op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorggebruik, inkomen en geregistreerde criminaliteit.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Veiligheid en Justitie (V&J) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze publicatie bestaat uit een rapport met beschrijving van de resultaten en de methode, een tabellenset en een interactief dashboard. Het gaat om een actualisatie, uitbreiding en vernieuwing van de eerdere rapportage ‘Van opvang naar integratie’ uit juni 2017.