Uit de startblokken

Erratum: 15-4-2019 16:31

Op 17 april 2018 is door het CBS het rapport ‘Uit de startblokken’ gepubliceerd over een cohortstudie van asielmigranten. Dit rapport is als elektronische rapportage beschikbaar gesteld via de CBS-website. Daarnaast is een interactief dashboard gepubliceerd.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicaties zijn samengesteld, zijn achteraf twee onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. Hieronder vindt u het volledige erratum en de gecorrigeerde versie van het rapport.
Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2017 naar Nederland zijn gekomen, met cijfers op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorggebruik, inkomen en geregistreerde criminaliteit.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Veiligheid en Justitie (V&J) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze publicatie bestaat uit een rapport met beschrijving van de resultaten en de methode, een tabellenset en een interactief dashboard. Het gaat om een actualisatie, uitbreiding en vernieuwing van de eerdere rapportage ‘Van opvang naar integratie’ uit juni 2017.

Relevante links