Zoekresultaten

25 resultaten voor keyword:spaartegoeden
25 resultaten voor keyword:spaartegoeden

Beroep op spaargeld in 2020 vooralsnog niet groter dan in 2019

In april en mei 2020, tijdens de coronacrisis, gaf 3 procent van de mensen aan schulden te moeten maken, 9 procent meldde dat het huishouden spaartegoeden moest aanspreken. Dat is vergelijkbaar met...

Artikelen

Reëel beschikbaar inkomen huishoudens 1,7 procent hoger

Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het derde kwartaal van 2019 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. Huishoudens verkopen al anderhalf jaar per saldo beursgenoteerde...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 23

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Tegoed levensloopsparen loopt op tot ruim 5 miljard euro

Het spaartegoed op levensloopregelingen is in 2012 opgelopen tot ruim 5 miljard euro. De inleggen zijn lager dan vorig jaar, de opnamen voor verlof hoger dan ooit.

Artikelen

Scholen teren verder in op reserves

Voor het tweede achtereenvolgende jaar komen scholen in het primair en het voortgezet onderwijs geld tekort. In 2011 was het tekort 171 miljoen euro, een jaar eerder 190 miljoen.

Artikelen

Woningwaarde tweemaal zo hoog als hypotheekschuld

De totale Nederlandse hypotheekschuld bedroeg eind 2011 bijna 670 miljard euro. Dit is 111 procent van het bruto binnenlands product en daarmee het hoogste van de eurozone. Daar staat tegenover dat...

Artikelen
Publicaties

Financieel vermogen huishoudens daalt voor het tweede kwartaal op rij

Het financieel vermogen van huishoudens, welke bestaan uit financiële vorderingen min schulden, nam in het eerste kwartaal van 2011 af met 17,7 miljard euro tot 944,1 miljard euro. Dit was het tweede...

Artikelen

Banksparen neemt steeds hogere vlucht

Het tegoed van Nederlandse huishoudens op bankspaarrekeningen bedroeg eind 2010 ruim 7 miljard euro. Dat is ruim tweeenhalf maal zoveel als een jaar eerder

Artikelen

Huishoudens sparen meer en beleggen minder

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2010 bezaten huishoudens 394 miljard euro aan liquide middelen, gemiddeld 54 duizend euro per huishouden. Het overgrote deel hiervan betrof spaartegoeden....

Artikelen

Banksparen op de kaart gezet

Het spaartegoed van Nederlandse huishoudens op bankspaarrekeningen bedroeg eind 2009 ruim 2,4 miljard euro. Dat is bijna vier maal zoveel als een jaar eerder.

Artikelen

Financieel vermogen huishoudens groeit verder door beter presterende beurs

De financiële bezittingen van huishoudens min hun schulden, het zogenaamde financieel vermogen, is in het vierde kwartaal van 2009 gestegen tot 865 miljard euro oftewel 118 duizend euro per...

Artikelen

Inleg bedrijfssparen loopt terug

In 2008 hebben werknemers 783 miljoen euro ingelegd op hun levenslooprekening of -verzekering. Dat is ruim 7 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Populariteit van internetsparen blijft dalen

Het tegoed van Nederlandse huishoudens op internetspaarrekeningen bedroeg eind 2008 ruim 55 miljard euro. Dit is 11 miljard minder dan eind 2007.

Artikelen

Beroepsonderwijs lijdt verlies op inburgering

Financieel was 2007 voor scholen in het beroeps- en volwassenenonderwijs een slecht jaar. Vooral de Regionale Opleidingscentra, de ROC’s, zagen hun financiële positie verslechteren.

Artikelen

Populariteit van internetsparen neemt af

Huishoudens hadden in het afgelopen jaar gemiddeld meer dan 9 000 euro aan spaargeld op een internetrekening staan. Eind 2006 was dit spaartegoed nog ruim 10 000 euro.

Artikelen
Artikelen

Populariteit spaarloon afgenomen

In 2006 is 1,1 miljard euro ingelegd op spaarloonrekeningen. Dat is 0,3 miljard euro minder dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen

Internetsparen neemt grote vlucht

Het internetsparen is in 2004 sterk toegenomen. Het tegoed op deze spaarrekeningen kwam uit op ruim 58 miljard euro. Dat is 37 procent meer dan in 2003. Het spaarloon daarentegen boette opnieuw aan...

Artikelen
Artikelen

Bijna 200 miljard euro op spaarrekeningen

Het spaartegoed van particulieren is in 2004 uitgekomen op bijna 200 miljard euro. Er is bijna 11 miljard euro meer op spaarrekeningen gestort dan ervan is opgenomen. De uitstaande schuld op...

Artikelen
Artikelen
Artikelen