Internetsparen neemt grote vlucht

Het internetsparen is in 2004 sterk toegenomen. Het tegoed op deze spaarrekeningen kwam uit op ruim 58 miljard euro. Dat is 37 procent meer dan in 2003. Het spaarloon daarentegen boette opnieuw aan populariteit in. Werknemers hebben in 2004 bijna 1,4 miljard euro ingelegd op bedrijfsspaarrekeningen. Dit is ruim 6 procent minder dan in 2003. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 

Internetsparen wint snel terrein

Het internetsparen komt steeds meer in zwang. Dit gaat ten koste van de gewone spaarrekening en het telefonisch sparen. Eind 2004 stond er ruim 58 miljard euro op de internetspaarrekeningen. Dat is 37 procent meer dan eind 2003. Toen bedroeg het spaartegoed bijna 43 miljard euro. Het spaartegoed op rekeningen voor telefonisch sparen daalde in 2004 met ruim 2 miljard euro tot bijna 22 miljard euro. Samen zijn de elektronische spaarvormen goed voor 40 procent van de totale spaarmarkt. De totale omvang van de spaarmarkt was eind 2004 bijna 200 miljard euro.

Opnieuw minder inleg spaarloon

De inleg voor het spaarloon bedroeg in 2004 bijna 1,4 miljard euro. Dat is bijna 100 miljoen euro minder dan in 2003. De daling wijst op afnemende belangstelling voor het spaarloon. Het spaartegoed op bedrijfsspaarrekeningen bedroeg eind 2004 ruim 4,5 miljard euro.

In 2003 daalde de inleg voor bedrijfssparen met bijna de helft. Deze sterke daling kwam vooral door de wijzigingen in de Wet op het bedrijfssparen. Met ingang van 2003 zijn de premiespaarregeling en de winstdeling- en aandelenregeling vervallen. 

Bijna 1,2 miljard euro bedrijfsspaargeld gedeblokkeerd

In 2004 is bijna 1,2 miljard euro onttrokken van de bedrijfsspaarrekeningen, voordat de reguliere blokkeringsperiode van vier jaar was verstreken. Deblokkering is onder meer toegestaan voor aankoop van een eigen woning en het voldoen van premies voor bepaalde levensverzekeringen. In 2003 werd veel meer spaargeld gedeblokkeerd. Dat kwam echter door de aanpassingen in de Wet op het bedrijfssparen.

Veel minder gespaard in eerste kwartaal 2005

Particulieren hebben in het eerste kwartaal van 2005 netto 2,2 miljard euro op een spaarrekening gezet. Dit is 45 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2004.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.