Minder geld om te sparen?

In de afgelopen jaren is het spaartegoed van huishoudens fors toegenomen. Het lijkt er echter op dat huishoudens in de loop van 2004 minder zijn gaan sparen. Ze houden minder geld over.

Spaartegoed

Spaartegoed

Spaarpot steeds voller

Per saldo storten huishoudens meer op een spaarrekening dan ze ervan opnemen. Dat betekent dat de spaarpot alsmaar voller wordt. In het begin van deze eeuw stond er nog 130 miljard euro op spaarrekeningen. Eind 2004 is dit bedrag opgelopen tot bijna 200 miljard.

In 2001 kreeg sparen extra impuls

Vooral in 2001 hebben huishoudens veel gespaard. Hiervoor zijn een aantal mogelijke oorzaken te noemen. In 2001 trok nieuwe belastingwetgeving de fiscale behandeling van spaargelden en aandelen gelijk. Huishoudens hebben daardoor veel geld uit fiscale beleggingsfondsen overgeheveld naar spaarrekeningen.

De nieuwe wetgeving leidde ook tot een lastenverlichting voor de circa 7 miljoen huishoudens in Nederland. Verder stortten in 2001 de aandelenbeurzen in. Dat kan voor huishoudens aanleiding geweest zijn om over te stappen van beleggen naar het veiligere sparen.

Spaarbedrag

Spaarbedrag

Aanhoudende spaarzin

Ook na 2001 hield de spaarzin aan. In 2002 werd weliswaar minder gespaard dan een jaar eerder, maar nog altijd veel meer dan eind jaren negentig. In de loop van 2004 lijkt echter een vermindering van de besparingen op gang te zijn gekomen.

Financiële situatie eigen huishouden

Financiële situatie eigen huishouden

Meer huishoudens houden minder over

In de loop van 2001 groeide het aantal huishoudens dat naar eigen zeggen aan het einde van de maand een beetje geld overhield. De groep die net rond kwam werd kleiner. Deze ontwikkeling ligt in lijn met de lastenverlichting voor huishoudens in 2001.

Vanaf 2002 echter werd de groep huishoudens die naar eigen zeggen geld overhield steeds kleiner en het aantal huishoudens dat net rond kwam steeds groter.

In de tweede helft van 2004 versnelde deze ontwikkeling. De verminderde besparingen in de tweede helft van 2004 kunnen samenhangen met het snel kleiner worden van het aantal huishoudens dat geld overhoudt om te kunnen sparen.

Ben van Cleef

Bron: Focus Conjunctuurbericht