Tegoed levensloopsparen loopt op tot ruim 5 miljard euro

Het spaartegoed op levensloopregelingen is in 2012 opgelopen tot ruim 5 miljard euro. Bestaande deelnemers hebben vorig jaar 367 miljoen euro meer ingelegd dan opgenomen. De inleggen zijn lager dan vorig jaar, de opnamen voor verlof hoger dan ooit.

Minder inleg, meer opname

Deelnemers aan levensloopregelingen hebben in 2012 voor 710 miljoen euro ingelegd, 10 procent minder dan in 2011. Deze daling is het gevolg van het afschaffen van de regeling voor nieuwe levenslooprekeningen en -verzekeringen, terwijl ook op kleinere regelingen – tegoeden van minder dan 3 duizend euro – niet meer ingelegd kon worden.

In 2012 is 343 miljoen euro voor verlof opgenomen, 27 procent meer dan het voorgaande jaar. Het aantal deelnemers is in 2012 met 13 procent gedaald tot 264 duizend.

Inleg en opname levensloopregelingen

Inleg en opname levensloopregelingen

Tegoed op levensloopregelingen verder gestegen

De daling van het ingelegde bedrag en de stijging van de opname hebben ertoe geleid dat in 2012 de netto inleg de laagste is sinds de invoering van de levensloopregeling, te weten 367 miljoen euro. Samen met de rente is het levenslooptegoed bij de betrokken banken en verzekeraars eind 2012 gestegen tot bijna 5,1 miljard euro, een stijging van 10 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Tegoed op levensloopregelingen, per 31 december

Tegoed op levensloopregelingen, per 31 december

Bijna 20 duizend euro per deelnemer

Het gemiddelde tegoed per regeling is in 2012 met 25 procent toegenomen, tot 19,2 duizend euro. Het tegoed van alle deelnemers die eind 2011 minder dan 3 duizend euro op hun rekening hadden staan, wordt in 2013 uitgekeerd.

Stephanie Broeder (Verbond van Verzekeraars) en Henk Nijmeijer (CBS)

Bron: StatLine, Levensloopregeling; tegoeden op rekeningen en verzekeringen