Beroepsonderwijs lijdt verlies op inburgering

Financieel was 2007 voor scholen in het beroeps- en volwassenenonderwijs een slecht jaar. Vooral de Regionale Opleidingscentra, de ROC’s, zagen hun financiële positie verslechteren. Dit komt mede door de invoering van de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2007.

Exploitatieresultaat beroeps- en volwassenenonderwijs

Exploitatieresultaat beroeps- en volwassenenonderwijs

Daling exploitatieresultaat

Na aftrek van alle kosten resteerde voor het gesubsidieerde beroeps- en volwassenenonderwijs een exploitatieoverschot van 20 miljoen euro. Dat was het laagste niveau in jaren. Een derde van de onderwijsinstellingen sloot 2007 met een exploitatieverlies af.

Verlies door financiële gevolgen nieuwe inburgeringswet

Veel ROC’s leden verlies op de volwasseneneducatie doordat de nieuwe inburgeringswet, per 1 januari 2007, directe financiële consequenties had voor het gesubsidieerde onderwijs en vooral voor de ROC’s. Die hadden, vanwege de concurrentie met andere scholen, scherpe contracten afgesproken met de gemeenten, terwijl sommige gemeenten op hun beurt ook contracten hadden gesloten met particuliere aanbieders.

Het gesubsidieerde onderwijs leverde daardoor niet alleen marktaandeel in, maar zag zich ook voor extra kosten geplaatst. Er waren namelijk veel minder inburgeraars met een opleiding gestart dan waarop de scholen hadden gerekend. Scholen bleken daardoor meer personeel in dienst te hebben dan nodig was. Vanwege de doorlooptijd van de inburgeringstrajecten en de tijd die scholen nodig hebben om hun personeelbeleid te wijzigen, zal het effect van de nieuwe inburgeringswet naar verwachting ook in 2008 nog zichtbaar zijn.

Verandering nettoschuldpositie beroeps- en volwassenenonderwijs

Verandering nettoschuldpositie beroeps- en volwassenenonderwijs

Meer schulden en lagere tegoeden

De ROC’s zagen hun financiële positie achteruitgaan door investeringen in gebouwen, de inrichting van die gebouwen en hulpmiddelen. Deze investeringen financierden ze met spaargeld en extra leningen. Op hun bank- en spaartegoeden teerden ze 150 miljoen euro in en ze sloten voor 200 miljoen euro aan leningen af.

Broos Brouwers

Bron: