Populariteit van internetsparen blijft dalen

  • Minder spaargeld op internetspaarrekeningen
  • Tegoed spaarloon opnieuw hoger
  • Banksparen voor pensioenopbouw van start

Het tegoed van Nederlandse huishoudens op internetspaarrekeningen bedroeg eind 2008 ruim 55 miljard euro. Dit is 11 miljard minder dan eind 2007. Het is voor het tweede jaar op rij dat het tegoed op deze rekeningen daalt, maar het vertegenwoordigt nog altijd meer dan eenvijfde van het totale spaartegoed. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Huishoudens hadden eind vorig jaar gemiddeld 7 600 euro aan spaargeld op een internetspaarrekening staan. Eind 2007 was dit nog 9 200 euro. Een mogelijke oorzaak van de verminderde belangstelling voor het internetsparen is dat deze, voor het overgrote deel direct opvraagbare, tegoeden zijn omgezet in spaarvormen met vaste looptijd.

Het tegoed op spaarloonrekeningen is opnieuw gestegen en bedroeg eind vorig jaar 3,5 miljard euro.

Banksparen voor pensioenopbouw is sinds één jaar mogelijk. Op deze fiscaal begunstigde spaarvorm is vorig jaar 287 miljoen euro ingelegd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.