Nederland spaart hard

In de eerste vier maanden van dit jaar hebben de Nederlandse huishoudens rond 17,5 miljard gulden gespaard. Dat is meer dan tweemaal zo veel als in het hele jaar 2000. Eind april 2001 bedroegen de tegoeden op spaarrekeningen bijna 315 miljard gulden (bijna 143 miljard euro).

In januari groeiden de spaargelden met 7,4 miljard gulden (3,4 miljard euro). Dat kwam voor een deel doordat de spaarders vanwege het nieuwe belastingstelsel hun beleggingsrekeningen omzetten in spaarrekeningen.

Ook in februari, maart en april is echter meer gespaard. In februari bedroegen de besparingen 2,9 miljard gulden (1,3 miljard euro), in maart 3,5 miljard gulden (1,6 miljard euro). In april waren de besparingen opgelopen tot 3,7 miljard gulden (1,7 miljard euro). De besparingen over heel 2000 bedroegen 8,6 miljard gulden (3,9 miljard euro).

Eén van de redenen voor deze sterke toename van de besparingen is de onzekerheid over de ontwikkeling van de aandelenkoersen. Deze onzekerheid spekt de spaarrekeningen.

Tegoeden op spaarrekeningen

Tegoeden op spaarrekeningen

Jan Ramaker