Financieel vermogen huishoudens groeit verder door beter presterende beurs

De financiële bezittingen van huishoudens min hun schulden, het zogenaamde financieel vermogen, is in het vierde kwartaal van 2009 gestegen tot 865 miljard euro oftewel 118 duizend euro per huishouden. Het was het derde achtereenvolgende kwartaal waarin het financieel vermogen groeide; in de vijf daaraan voorafgaande kwartalen zagen huishoudens hun vermogen juist dalen.

Veranderingen in financieel vermogen huishoudens

2010-04-06-04-ne-s

Sterke aanwas pensioenvoorzieningen

Belangrijkste verklaring voor de toename zijn de positieve ontwikkelingen op de financiële markten. Door koersresultaten groeide het vermogen dat huishoudens in beheer hebben bij verzekeraars en pensioenfondsen in het vierde kwartaal van 2009 met 13 miljard euro. Dat was nog beperkt in vergelijking met de ‘winsten’ op hun levensverzekerings- en pensioenvermogen in het tweede en derde kwartaal, die toen 41 respectievelijk 53 miljard euro bedroegen. De beursontwikkelingen zorgden er eveneens voor dat de waarde van de eigen aandelen van huishoudens in het vierde kwartaal van 2009 met 8,6 miljard euro steeg.

Weinig nieuwe hypotheken

De opname van hypothecaire leningen dempte de groei van het financieel vermogen maar beperkt. Vanwege de nog steeds moeizame situatie op de woningmarkt werd in het vierde kwartaal van 2009 maar voor 5,3 miljard euro aan woninghypotheken opgenomen, een bedrag dat in lijn lag met de cijfers van de drie voorafgaande kwartalen. De groei van het financieel vermogen van huishoudens werd ook gedempt door opname van spaartegoeden. Per saldo haalden huishoudens in het vierde kwartaal 4,1 miljard euro van hun spaarrekeningen af. Deze afname van de spaartegoeden werd onder andere veroorzaakt door de onrust op de spaarmarkt.