Statistisch Bulletin nr. 23

Omslag
Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Financiële en zakelijke diensten; Handel en horeca; Macro-economie..
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.