Financieel vermogen huishoudens daalt voor het tweede kwartaal op rij

Het financieel vermogen van huishoudens, welke bestaat uit financiële vorderingen verminderd met schulden, nam in het eerste kwartaal van 2011 af met 17,7 miljard euro tot 944,1 miljard euro. Dit was het tweede kwartaal op rij dat het financieel vermogen daalde.

Financieel vermogen huishoudens

Financieel vermogen huishoudens

Negatief klimaat op financiële markten drukt het financieel vermogen

De oorzaak van de daling van het financieel vermogen lag met name bij de waardedaling van de verzekeringstechnische voorzieningen met 16,2 miljard. Deze daling werd slechts ten dele gecompenseerd door inleg van huishoudens in spaartegoeden (5,4 miljard) en verzekeringstechnische voorzieningen (4,7 miljard). De verzekeringstechnische voorzieningen zijn vermogens die beheerd worden door pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappen ten einde hier pensioenen of levensverzekeringen mee uit te keren. Ondanks het negatieve klimaat op de financiële markten wisten huishoudens de waarde van hun effecten op peil te houden. 
Tegenover de vorderingen stond een stijging van de woninghypotheken van 4,1 miljard euro. Hiermee steeg het niveau van de woninghypotheken tot 661,9 miljard euro.