Consumptie in november hoger

De huishoudens besteden opnieuw meer. In november 2005 was het volume van de binnenlandse consumptie 1,6 procent groter dan in een jaar eerder. Het was daarmee het hoogste groeicijfer in ruim drie jaar. Met name aan duurzame goederen werd meer besteed. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en voor verschillen in de samenstelling van de koopdagen.

Aan duurzame goederen werd over de hele linie meer uitgegeven, met uitzondering van vervoermiddelen. De bestedingen lagen 5,5 procent boven het niveau van november 2004. De consument schafte vooral meer nieuwe kleding, schoenen en huishoudelijke apparaten aan. Ook aan voeding en aan diensten is in november 2005 meer besteed dan een jaar eerder, respectievelijk 1,5  en 0,7 procent.

In de tweede helft van 2005 zijn de bestedingen aan duurzame goederen duidelijk aangetrokken. Veel huishoudens beschikten over ruimere financiële middelen. Vaststaande tegoeden op bedrijfsspaarregelingen mochten namelijk, door een versoepeling van de regels, tussen 1 september en 31 december 2005 vervroegd gedeblokkeerd worden. Dit maakte het mogelijk dit geld in de laatste maanden van 2005 te besteden, te beleggen of voor schuldsanering te gebruiken.

Vrijgevallen bedragen die naar een betaalrekening zijn overgeboekt, tellen niet meer mee bij het bepalen van het spaartegoed. Gezinnen beschikten eind november 2005 over een spaartegoed bij spaarinstellingen ter waarde van bijna 209 miljard euro. Dit tegoed is in zowel september, oktober als november 2005 afgenomen. Een afname had zich na november 2002 niet meer voorgedaan.

In september 2005 werd 268 miljoen euro ontspaard, in oktober 1 308 miljoen en in november nog eens 462 miljoen euro. Het is niet te zeggen in hoeverre deze gelden door huishoudens zijn uitgegeven of belegd, of nog worden teruggeboekt van een lopende rekening naar een spaarrekening. Ter illustratie van het mogelijke effect: op maandbasis is met de consumptieve bestedingen ongeveer 20 miljard euro gemoeid.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)