Banksparen neemt steeds hogere vlucht

  • Fors meer geld ingelegd op bankspaarrekeningen
  • Vooral banksparen voor pensioen populair
  • Meer dan 2,1 miljard euro spaarloon vrijgevallen

Het tegoed van Nederlandse huishoudens op bankspaarrekeningen bedroeg eind 2010 ruim 7 miljard euro. Dat is ruim tweeënhalf maal zoveel als een jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

Behalve voor pensioenopbouw, pensioenuitkering en de eigenwoningschuld bestaat sinds 2010 ook de mogelijkheid om bij banken fiscaal voordelig te sparen voor de uitvaart en een gouden handdruk weg te zetten. Eind 2010 was op bankspaarrekeningen voor de gouden handruk ruim 800 miljoen euro ingelegd. Van de mogelijkheid om te banksparen voor de uitvaart werd nog nauwelijks gebruik gemaakt.

Het bankspaartegoed voor de eigenwoningschuld is in 2010 sterk gegroeid, van 0,3 miljard euro eind 2009 tot 1,5 miljard euro eind 2010. Banksparen voor de oude dag bleef onverminderd populair. Eind 2010 bedroeg het saldo op deze bankspaarrekeningen ruim 4,7 miljard euro, bijna een verdubbeling in vergelijking met eind 2009.

Om de economie te stimuleren is het spaargeld op de spaarloonrekeningen in september 2010 door de regering gedeblokkeerd zodat het zonder voorwaarden mocht worden opgenomen. Hierdoor werd 2,1 miljard euro opgenomen van de spaarloonrekeningen.

Nederlandse huishoudens hadden eind 2010 samen 291 miljard euro op hun spaarrekeningen staan. Dat is ruim 2 procent meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van 2009 is in 2010 een verdere verschuiving zichtbaar van deposito’s met vaste looptijd naar deposito’s met opzegtermijn. Dat is toe te schrijven aan de lage renteniveaus op de geld- en kapitaalmarkt.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.