Populariteit spaarloon afgenomen

In 2006 is 1,1 miljard euro ingelegd op spaarloonrekeningen. Dat is 0,3 miljard euro minder dan in 2005. Ook het aantal spaarloonrekeningen is afgenomen. Het totale tegoed op deze rekeningen bedroeg eind vorig jaar 2,7 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Minder inleg

Werknemers hebben vorig jaar 1,1 miljard euro ingelegd op hun spaarloonrekeningen. Dat is beduidend minder dan in de voorgaande jaren. In de periode 2003-2005 bedroeg de jaarlijkse inleg ongeveer 1,4 miljard euro. Het maximale via de werkgever te sparen bedrag is in 2006 niet gewijzigd. Sinds 2003 staat dit vast op 613 euro per jaar.

De daling van de inleg houdt mogelijk verband met de start van de levensloopregeling in 2006. Van een aantal deelnemers aan deze nieuwe regeling is bekend dat zij voorheen deelnamen aan de spaarloonregeling. Werknemers mogen niet aan beide regelingen tegelijk deelnemen.

Weinig vrijval en deblokkering

In 2006 kwam 0,3 miljard euro vrij van de spaarloonrekeningen omdat de reguliere blokkeringsperiode van vier jaar was verstreken. Daarnaast is 0,4 miljard euro via deblokkering opgenomen. Deze bedragen zijn aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. Dit komt doordat een wetswijziging het in 2005 mogelijk maakte om ingelegde gelden vervroegd op te nemen. Hierdoor is dat jaar het tegoed op de spaarloonrekeningen gehalveerd.

Het totale bedrag aan vrijval en deblokkering in 2006 was lager dan het inlegde bedrag. Hierdoor steeg het spaartegoed met 22 procent tot 2,7 miljard euro eind 2006.

Aantal rekeningen blijft dalen

Net als in de vier jaar ervoor is in 2006 het aantal spaarloonrekeningen afgenomen. In 2002 bedroeg het aantal rekeningen nog 4,1 miljoen, vier jaar later was dat 3,4 miljoen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.