Nederland spaart: gestage groei spaargelden

In de eerste acht maanden van dit jaar maakten de Nederlandse huishoudens per saldo 28,9 miljard gulden over naar spaarrekeningen. Dit is bijna dertien maal zoveel als in dezelfde perioden van 2000, en drie maal zoveel als in dezelfde perioden van 1998 en 1999. Inclusief bijgeschreven rente is de toename van de spaargelden in 2001 tot en met augustus 31,4 miljard gulden.

Spaarsaldo van particulieren

0845g1.gif (4702 bytes)

Sterkste groei in januari 2001

De spaargelden groeiden in 2001 het sterkst in januari. In die maand nam het spaarsaldo toe met 6,1 miljard gulden. Inclusief bijgeschreven rente nam het spaarbedrag toe met 7,3 miljard gulden. Veel beleggingsrekeningen werden in deze periode omgezet in spaarrekeningen, wat voor een deel terug te voeren is op het nieuwe belastingstelsel. In de overige maanden stegen de spaarsaldi met gemiddeld 3,3 miljard gulden. Het spaarsaldo kwam in juli en augustus uit op respectievelijk 2,9 en 2,1 miljard gulden. Traditioneel wordt er in juli en augustus minder gespaard dan in juni. In augustus 2001 is er vijftien keer zoveel gespaard als het gemiddelde van deze maand in de tien jaren er voor.

Herleefde spaarzin

Waarom is sparen dit jaar zo populair? Een aantal factoren heeft bijgedragen aan een postief spaarklimaat. De belastingherziening 2001 heeft het voordeel van aandelenbezit en lijfrenteverzekeringen ten opzichte van sparen verminderd. Daarnaast is de vrijstelling van vermogensheffing voor veel spaarders voordeliger dan de vroegere rentevrijstelling. Bovendien is er een grote belastingverlaging doorgevoerd, waardoor het besteedbaar inkomen is toegenomen. Verder is de daling van de beurskoersen is ook van invloed geweest. De CBS-koersindex is sedert het hoogtepunt begin september 2000 met 44 procent afgenomen. Dit heeft tot gevolg gehad dat beleggers ‘uitstapten’ en hun geld al dan niet tijdelijk als spaargeld parkeerden. Ten slotte is het consumentenvertrouwen vanaf januari gestaag afgenomen en vanaf medio dit jaar gestabiliseerd.

Op de bank

Eind augustus bedroeg het totale tegoed op spaarrekeningen 327,4 miljard gulden. Eind 1997 was dit nog 252,9 miljard gulden, zodat er in ruim drie en een half jaar ruim een kwart aan spaargelden bij is gekomen.

Tegoeden op spaarrekeningen

0845g2.gif (3206 bytes)

Het aantal spaarrekeningen ligt in augustus 2001 op 25,7 miljoen. Dit is bijna drie procent hoger dan een jaar eerder. De stijging kwam vooral door een toename van het aantal deposito's met een vaste looptijd. Dit aantal lag zes procent hoger dan twaalf maanden daarvoor. Het gemiddeld bedrag per rekening kwam in augustus uit op 12,7 duizend gulden, wat acht procent meer is dan in dezelfde periode van 2000.

Jan Ramaker