Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:rijksuitgaven
26 resultaten voor keyword:rijksuitgaven

Pagina 1 van 2

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers 2015

Uitgaven Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf (MKB) en leveranciers buiten het MKB, 2015

Cijfers
Artikelen

Rijksuitgaven net zo hoog als eind jaren tachtig

De uitgaven van het rijk als percentage van het bruto binnenlands product zijn in 2009 even hoog als aan het einde van de jaren tachtig. Ook toen waren de uitgaven hoog als gevolg van een wereldwijde...

Artikelen

Tekort Rijk ruim 18 miljard

In 2012 bedroeg het vorderingentekort van het Rijk 18,4 miljard euro, tegenover 17 miljard euro in 2011. De rijksuitgaven daalden tot 168,9 miljard euro. De afname is voornamelijk het gevolg van...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Tekort Rijk loopt verder op

In 2010 bedroegen de rijksuitgaven 183,7 miljard euro, bijna 11 miljard euro meer dan in 2009. De toename is echter voor meer dan de helft het gevolg van een eenmalige kwijtschelding van oude...

Artikelen

Op 1 juli 1863 47 duizend slaven vrijgemaakt in Suriname en op de Antillen

Op 1 juli 1863 kregen 34,8 duizend slaven in Suriname en 11,8 duizend slaven op de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied hun vrijheid. Zij werkten vooral op plantages waar suiker, koffie,...

Artikelen

Tekort Rijk minder groot

Het vorderingentekort van het Rijk bedroeg in 2011 16,9 miljard euro. Dit is een verbetering van 7,9 miljard euro miljard euro ten opzichte van 2010, aangezien de uitgaven meer afnamen dan de...

Artikelen

Rijk komt ruim 19 miljard euro tekort in 2009

In 2009 bedroegen de rijksuitgaven 172,8 miljard euro, 13,5 miljard euro meer dan in 2008. De uitgaven voor sociale bescherming zijn met bijna 6 miljard euro het sterkst gestegen. Ook de uitgaven...

Artikelen

Inkomsten Rijk stijgen, uitgaven dalen in 2013

De Rijksuitgaven daalden in 2013 tot 161,6 miljard euro. Dit is 8,4 miljard euro minder dan in 2012. Daarentegen stegen de inkomsten met bijna 5 miljard euro tot 156,1 miljard euro. Hierdoor nam het...

Artikelen
Artikelen

Uitgaven buitenlands beleid sterk gedaald

In 2009 bedroegen de rijksuitgaven voor buitenlands beleid 16 miljard euro. Dat is ruim 9 procent minder dan in 2008.

Artikelen

Rijksuitgaven opnieuw met ruim 6 procent gestegen

In 2007 gaf het Rijk 150 miljard euro uit. Dat is 6,3 procent meer dan in 2006.

Artikelen
Artikelen

Afnemend belang defensie-uitgaven

In 2008 bedroegen de uitgaven voor defensie 8,2 miljard euro. Dat is 1,4 procent van het bruto binnenlands product.

Artikelen

Defensie-uitgaven in 2011 verder afgenomen

In 2011 zijn de uitgaven aan defensie gedaald van 8,3 miljard euro tot 8,1 miljard euro. Dat komt neer op een afname van 1,8 procent. Ook in 2010 was er sprake van een daling. De uitgaven slonken...

Artikelen

Coronacrisis stuwt schuld Rijksoverheid naar 379 miljard euro

De Rijksoverheid gaf in 2020 43 miljard euro meer uit dan dat er binnen kwam. Mede hierdoor nam de schuld van het Rijk in 2020 toe tot 379 miljard euro, 42 miljard euro meer dan aan het begin van het...

Artikelen