Hogere belastingontvangsten en aardgasbaten stuwen overschot Rijk op in 2006

In 2006 bedroegen de rijksuitgaven 141,0 miljard euro. Dat is 8,2 miljard euro meer dan in 2005. De uitgaven voor sociale bescherming zijn met 4,6 miljard euro het sterkst gestegen. Ook voor algemeen overheidsbestuur en onderwijs is fors meer uitgegeven. De inkomsten van het Rijk stegen in 2006 met 11,8 miljard euro tot een niveau van ruim 145 miljard. Vooral de toegenomen belastingontvangsten en aardgasbaten zorgden voor hogere inkomsten. Het vorderingenoverschot van het Rijk is hierdoor toegenomen van 0,5 miljard euro in 2005 naar 4,1 miljard in 2006, oftewel 0,8 procent van het bbp.