Tekort Rijk loopt verder op

In 2010 bedroegen de rijksuitgaven 183,7 miljard euro, bijna 11 miljard euro meer dan in 2009. De toename is echter voor meer dan de helft het gevolg van een eenmalige kwijtschelding van oude schulden van de voormalige ziekenfondsen. Ook de uitgaven voor algemeen overheidsbestuur en sociale bescherming droegen veel bij aan de stijging van de rijksuitgaven.