Rijk komt ruim 19 miljard euro tekort in 2009

In 2009 bedroegen de rijksuitgaven 172,8 miljard euro, 13,5 miljard euro meer dan in 2008. De uitgaven voor sociale bescherming zijn met bijna 6 miljard euro het sterkst gestegen. Ook de uitgaven voor economische aangelegenheden hadden een groot aandeel in de stijging van de rijksuitgaven. Door de afname van de belastingontvangsten en aardgasbaten daalden de rijksinkomsten naar 153,7 miljard euro, 8,4 miljard euro minder dan in 2008.