Uitgaven buitenlands beleid sterk gedaald

In 2009 bedroegen de rijksuitgaven voor buitenlands beleid 16 miljard euro. Dat is ruim 9 procent minder dan in 2008. Deze uitgaven zijn vooral afgenomen door eenmalige lagere afdrachten aan de Europese Unie. Defensie vormde de grootste uitgavenpost (8,7 miljard euro) van het buitenlands beleid. 

Rijksuitgaven voor buitenlands beleid

Rijksuitgaven voor buitenlands beleid

Lagere afdrachten aan Europa

In 2009 zijn de uitgaven voor buitenlandse betrekkingen met 2,3 miljard euro gedaald. Dit is onder meer het gevolg van kortingen op afdrachten aan de Europese Unie over 2007 en 2008 die ons land in het afgelopen jaar met terugwerkende kracht van de Europese Unie heeft ontvangen (2,1 miljard euro). 

Bni-afdrachten aan de Europese Unie

Bni-afdrachten aan de Europese Unie

Meer geld voor defensie

In 2009 zijn de uitgaven voor defensie met 0,4 miljard euro gestegen. De helft hiervan is toe te schrijven aan de toegenomen investeringen van de zeemacht in patrouilleschepen en munitie. Daarnaast namen de uitgaven met 0,3 miljard euro toe, vooral door gestegen loon- en onderhoudskosten. Daar stond tegenover dat de uitgaven van de luchtmacht afnamen door vertraging in de software-ontwikkeling voor transporthelikopters (-0,1 miljard euro).    

Met een aandeel van 1,56 procent voldeed Nederland in 2009 niet aan het NAVO-streven om minimaal 2 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) aan defensie te besteden.         

Defensie-uitgaven

Defensie-uitgaven

Missie Afghanistan kost 1,6 miljard euro

In 2009 heeft Nederland 437 miljoen euro uitgegeven voor militaire hulp aan het buitenland. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005. Drie kwart van deze uitgaven ging naar de Nederlandse inzet in Afghanistan. De basiskosten van vier jaar militaire inzet in Afghanistan bedragen 1,4 miljard euro. Daar komt nog 0,2 miljard euro bij vanwege de verlenging van de oorspronkelijke missie met twee jaar en de vroegtijdige vervanging van materiaal dat is ingezet bij de ISAF-operatie.

Doelstelling voor ontwikkelingshulp ruim gehaald

In 2009 bedroeg de totale omvang van de Nederlandse ontwikkelingshulp 4,6 miljard euro, 0,8 procent van het bni. Dit percentage ligt boven de VN-doelstelling van 0,7 procent.

Fred Arkesteijn

Bron: Uitgaven en inkomsten van het Rijk voor buitenlands beleid

Downloads