Inkomsten Rijk stijgen, uitgaven dalen in 2013

De Rijksuitgaven daalden in 2013 tot 161,6 miljard euro. Dit is 8,4 miljard euro minder dan in 2012. Daarentegen stegen de inkomsten met bijna 5 miljard euro tot 156,1 miljard euro. Hierdoor nam het tekort van het Rijk af tot 5,5 miljard euro, tegenover 18,8 miljard euro in het voorgaande jaar. Met name de lagere bijdrage aan de socialezekerheidsfondsen en de opbrengst uit de veiling voor telecomfrequenties droegen sterk bij aan de verbetering van de Rijksfinanciën.