Flinke beleidsmatige wijzigingen in 2007

Per 1-1-2007 heeft op het vlak van de kinderopvang een aantal zeer ingrijpende beleidsmatige wijzigingen plaats gevonden. Hierdoor zijn zowel de rijksuitgaven als het gebruik flink vergroot en niet meer vergelijkbaar met 2006.