Rijksuitgaven net zo hoog als eind jaren tachtig

De uitgaven van het rijk als percentage van het bruto binnenlands product zijn in 2009 even hoog als aan het einde van de jaren tachtig. Ook toen waren de uitgaven hoog als gevolg van een wereldwijde crisis. Door de tijd heen schommelen de uitgaven van de diverse ministeries sterk. Vooral de effecten van de geboortegolf van na de oorlog zijn daarin zichtbaar. De babyboom veroorzaakte eerst een flinke groei van het aantal leerlingen, later een ruime arbeidsmarkt en tegenwoordig een toenemende vraag naar zorg.