Zoekresultaten

277 resultaten voor keyword:overheid
277 resultaten voor keyword:overheid

Pagina 1 van 12

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2023

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal ook een vergelijking van de sociale zekerheidsuitgaven met andere Europese landen.

Publicaties

Onderzoek WNT-instellingen en groepen, 2023

Instellingen die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen worden opgedeeld in groepen en uitgesplitst naar een aantal categoriëen, 2023.

Cijfers

CBS Jaarplan 2023

In dit jaarplan staat beschreven welke statistieken het CBS in 2023 zal maken en publiceren. Daarnaast blijft het CBS onderzoek doen naar nieuwe methoden en databronnen om ook in de toekomst...

Publicaties

Oordeel politie, overheid, criminaliteit, Saba, 2017/2018

Oordeel over politie, overheid en criminaliteit naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, Saba, 2017/2018

Cijfers

Waterschappen; tarieven heffingen

Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.

Cijfers

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Gerealiseerde en begrote opbrengsten waterschapsheffingen; watersysteemheffing en zuiveringsheffing.

Cijfers

Waterschappen heffen ruim 3,5 miljard euro in 2023

De waterschappen verwachten meer dan 3,5 miljard euro te heffen in 2023. Dat is ruim 250 miljoen euro meer dan werd begroot voor 2022.

Artikelen

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)

Cijfers

Provincierekeningen; balansposten, regio

Provincie rekeningen, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV).

Cijfers

Provinciebegrotingen; heffingen

Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.

Cijfers

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Internettoegang en internetactiviteiten; persoonskenmerken

Internettoegang, internetgebruik, internetactiviteiten leeftijd, inkomen, opleiding

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers

Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren

Macro-economische analyse van Nederlandse sectoren in 2020 en 2021

Publicaties

Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021

Monitor kwaliteit stelsel van basisregistraties. Kwaliteitsmeting van basisregistraties in samenhang, 2021

Cijfers

Dashboard Overheidsfinanciën

Dit dashboard toont de ontwikkeling van enkele belangrijke kengetallen van de overheidsfinanciën waaronder het overheidssaldo, de overheidsschuld, de inkomsten en uitgaven van de overheid en de...

Dashboards

Maandindicatoren Rijksoverheid

De maandindicatoren Rijksoverheid bestaan uit de kasinkomsten, de kasuitgaven, het kassaldo en de schuld van de Rijksoverheid.

Dashboards

Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018

Onderzoek naar betalingsachterstanden bij (uitvoerings)organisaties en gebruik van gemeentelijke financiële dienstverlening in Amsterdam en Den Haag.

Cijfers

Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties

Huishoud- en persoonskenmerken van schuldenaren bij uitvoeringsorganisaties belastingdienst, UWV, CJIB, CAK, DUO en SVB.

Cijfers

Overheidstekort eerste halfjaar ruim 12 miljard euro

De Nederlandse overheid gaf in de eerste helft van 2021 ruim 12 miljard euro meer uit dan ze binnenkreeg. Het tekort is daarmee ruim 1 miljard euro groter dan in de eerste helft van 2020. De...

Artikelen

Assessing Public Sector Productivity

Een methodologische studie naar de productiviteit van de overheid met proefberekeningen voor de rechtbanken, het openbaar ministerie en de politie

Artikelen

Productiviteit in de Nederlandse overheidssector

Een methodologische studie naar de productiviteit van de overheid met proefberekeningen voor bibliotheken en de brandweer

Artikelen

Belasting- en premiedruk nam in 2020 verder toe

De belasting- en premiedruk steeg in 2020 naar 39,2 procent van het bruto binnenlands product. Hiermee zette de stijgende trend van de laatste jaren door. Uitgezonderd een daling in 2011 en 2015 nam...

Artikelen

Overheidssaldo verslechtert, maar minder dan in andere West-Europese landen

In 2020 heeft de coronacrisis een bres in de overheidsfinanciën van Europese landen geslagen. De Nederlandse overheidsfinanciën zijn echter minder verslechterd dan die van ons omringende landen.

Artikelen

Gebruik overheidssites verder toegenomen

In 2020 maakte 86 procent van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar minstens één keer per jaar gebruik van overheidswebsites. Een jaar eerder was dat nog 81 procent. De sites werden vooral...

Artikelen