Zoekresultaten

256 resultaten voor keyword:overheid
256 resultaten voor keyword:overheid

Pagina 1 van 11

Samenwerking BZK en CBS vermindert lastendruk lokale overheden

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben een overeenkomst gesloten over de rol van het CBS in het zogenoemde ‘single...

Artikelen

Overheidsuitgaven Nederland lager dan gemiddeld in de EU

In 2008 gaf de Nederlandse overheid 270,3 miljard euro uit. Dat komt overeen met 45,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Gemeenten geven 13 procent meer uit

Gemeenten hebben in de eerste helft van dit jaar 3,2 miljard euro meer uitgegeven dan in de eerste helft van 2014. Dat is een stijging van 13 procent.

Artikelen

Overheidstekort 2005 daalt fors

Het EMU-saldo van de overheid over 2005 is uitgekomen op -0,3 procent van het BBP. Het overheidstekort blijft daarmee ruimschoots onder de Europese norm van 3 procent.

Artikelen

Tekort Rijk ruim 18 miljard

In 2012 bedroeg het vorderingentekort van het Rijk 18,4 miljard euro, tegenover 17 miljard euro in 2011. De rijksuitgaven daalden tot 168,9 miljard euro. De afname is voornamelijk het gevolg van...

Artikelen
Artikelen

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2012

Maatwerktabellen met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf, 2012. Opdrachtgever: Ministerie van...

Cijfers

Administratieve lasten CBS weer lager

In 2009 zijn de door het CBS veroorzaakte administratieve lasten bij het bedrijfsleven met 7 procent afgenomen.

Artikelen

Gemeenten financieel afhankelijk van Den Haag

In 2013 kwam ruim twee derde van de inkomsten van gemeenten van de centrale overheid in Den Haag. Elf procent van de inkomsten kwam uit lokale belastingen. De Nederlandse lokale overheid int minder...

Artikelen

Opbrengst gemeentelijke heffingen daalt fors door wijziging OZB

In 2006 ontvangen gemeenten 8,9 procent minder uit gemeentelijke heffingen dan een jaar eerder. De daling is het gevolg van de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van...

Artikelen

Overheidstekort daalt naar 2,3 procent

Het EMU-saldo van de overheid over 2004 is uitgekomen op –2,3 procent van het BBP. Daarmee ligt het tekort weer onder de Europese norm van 3 procent. In 2003 was het tekort nog 3,2 procent. De daling...

Artikelen

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2013

Maatwerktabellen met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf, 2013. Opdrachtgever: Ministerie van...

Cijfers

Classification of COFOG data to CEPA and CReMA

Grant agreement no. 05121.2013.003-2013.342

Artikelen
Artikelen

Een goede koers varen op basis van cijfers

Wat zijn de vraagstukken waarmee gemeenten geconfronteerd worden? Welke nieuwe uitdagingen komen in de nabije toekomst op gemeenten af? Om die vragen feitelijk te kunnen beantwoorden zijn cijfers en...

Artikelen

Overheid realiseert overschot van 3,0 miljard

In 2006 was het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid voor het eerst in zes jaar positief. Het overschot bedroeg 3,0 miljard euro.

Artikelen

Meningen over pensioenkwesties

Sociaaleconomische trends 2014. De pensioenproblematiek in Nederland staat volop in de belangstelling. Zowel de pensioenfondsen als de overheid nemen diverse maatregelen om de pensioenen betaalbaar...

Artikelen

Consumptie afgenomen

De consumptie door huishoudens nam in het vierde kwartaal van 2011 af met 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de goederenconsumptie daalde flink. De consumptie van energie en water...

Artikelen

Overheid verwacht 5,6 miljard aan wegenbelasting te innen

Nederlandse autobezitters gaan in 2016 ongeveer 100 miljoen euro meer betalen aan wegenbelasting dan in 2015. Deze toename komt onder andere door een groeiend wagenpark en een strikter beleid voor...

Artikelen

Lokale overheid financieel grotendeels afhankelijk van Den Haag

Nederland heeft een relatief grote lokale overheid.

Artikelen

Aandeel dienstverlening niet verder toegenomen

Dit artikel schetst een beeld van de Nederlandse diensteneconomie in de voorbije decennia.

Artikelen