Dashboard Overheidsfinanciën

Dit dashboard toont de ontwikkeling van enkele belangrijke kengetallen van de overheidsfinanciën waaronder het overheidssaldo, de overheidsschuld, de inkomsten en uitgaven van de overheid en de collectieve lastendruk.

Kerncijfers

 
 
 
 

Middelen

 
 

Bestedingen