Zoekresultaten

278 resultaten voor keyword:overheid
278 resultaten voor keyword:overheid

Pagina 3 van 12

Overschot provincies in 2004 weer toegenomen

Het vorderingensaldo van provincies is de laatste twee jaren fors verbeterd. Sinds 2001 is de bijdrage van de provincies aan het vorderingensaldo van de sector lokale overheid steeds positiever. Was...

Artikelen

Rijksuitgaven net zo hoog als eind jaren tachtig

De uitgaven van het rijk als percentage van het bruto binnenlands product zijn in 2009 even hoog als aan het einde van de jaren tachtig. Ook toen waren de uitgaven hoog als gevolg van een wereldwijde...

Artikelen

Allochtonen bij de overheid; uitkomsten en toelichting

Deze tabellenset geeft een overzicht van banen van werknemers met een arbeidsduur van twaalf of meer uur per week bij de overheid. De focus ligt op het aantal allochtone werknemers in de...

Artikelen

Gebruik overheidssites verder toegenomen

In 2020 maakte 86 procent van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar minstens één keer per jaar gebruik van overheidswebsites. Een jaar eerder was dat nog 81 procent. De sites werden vooral...

Artikelen

Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 1,7 procent

Het tekort op jaarbasis kwam na de eerste drie kwartalen uit op 1,7 procent van het bbp. De schuld daalde tot 66,3 procent van het bbp.

Artikelen

Hoogwaardig econometrisch onderzoek met CBS-data

Hoogwaardig econometrisch onderzoek met CBS-data

Artikelen

Lokale overheid sterk afhankelijk van Rijksfinanciering

De lokale overheid is in Nederland voor bijna drie kwart van de inkomsten afhankelijk van de Rijksoverheid. In 2019 bestond 27 procent van de inkomsten van de lokale overheid uit eigen inkomsten,...

Artikelen

Overheidstekort 5,4 procent in 2010

Het overheidstekort is in 2010 uitgekomen op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is een fractie minder dan in 2009.

Artikelen

Consument houdt hand op de knip

In het vierde kwartaal is de consumptie door huishoudens met 2,8 procent gekrompen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal in 2008. In tegenstelling tot de consument blijft de overheid fors...

Artikelen

Meer staatsbezit, meer dividend

Door de financiële crisis zag de rijksoverheid zich eind 2008 genoodzaakt in te grijpen bij een aantal banken en verzekeraars. Deze interventie leidde onder meer tot een sterke toename van het bezit...

Artikelen

Een op de vier werknemers heeft invloed op eigen werktijden

In 2010 werkte ruim driekwart van de werknemers in Nederland op vaste tijden of op variabele tijden vastgesteld door de werkgever.

Artikelen

Voor het eerst meer werkzame vijftigers dan dertigers

De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is in 2013 verder opgelopen tot 41,7 jaar. Voor het eerst zijn er meer vijftigers dan dertigers werkzaam.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Grote rol overheid gewenst bij zorg voor kwetsbare groepen

De Nederlandse bevolking ziet voor sommige taken vaker een rol voor de overheid weggelegd dan voor andere. Vooral als het gaat om de zorg voor burgers die daar zelf minder goed toe in staat zijn,...

Artikelen

Overschot bij de overheid in eerste kwartaal 2013

In het eerste kwartaal van 2013 heeft de overheid een overschot gerealiseerd, vooral dankzij een eenmalige opbrengst uit de veiling van telecomfrequenties. De nationalisatie van SNS REAAL heeft geen...

Artikelen

Voor het eerst na vierde kwartaal 2008 realiseerde de overheid weer een overschot

De overheid haalde het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,5 miljard euro meer aan inkomsten binnen dan zij uitgaf. De laatste keer dat de overheid in een kwartaal een overschot behaalde, was het...

Artikelen

Consumptie huishoudens daalt verder

De consumptie door huishoudens nam in het tweede kwartaal van 2012 af met 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie groeide licht met 0,1 procent ten opzichte van het...

Artikelen

Overheidstekort gedaald tot 4,2 procent

Het overheidstekort kwam eind juni 2012 uit op 4,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit komt overeen met 25 miljard euro op jaarbasis. Hiermee is het tekort iets lager dan eind 2011....

Artikelen
Artikelen

Historisch lage rentelasten voor overheid in 2013

In 2013 betaalde de Nederlandse overheid een historisch lage rente van 2,4 procent over de overheidsschuld. Terwijl de schuld alsmaar toeneemt, dalen toch de rentelasten.

Artikelen

Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 2,7 procent

Voor de periode van het vierde kwartaal van 2013 tot en met het derde kwartaal van 2014 kwam het overheidstekort uit op 2,7 procent van het bbp. Dit heeft het CBS vandaag gemeld. In deze periode gaf...

Artikelen