Zoekresultaten

258 resultaten voor keyword:overheid
258 resultaten voor keyword:overheid

Pagina 3 van 11

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd

Cijfers

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2017

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2017.

Artikelen

Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

De invloed van de overheid op het bbp

De invloed die de overheid na de uitbraak van de kredietcrisis op het bbp heeft gehad.

Artikelen

Classification of COFOG data to CEPA and CReMA

Grant agreement no. 05121.2013.003-2013.342

Artikelen

Kleine en nieuwere overheidskantoren verbruiken meer energie

In kleine overheidskantoren wordt meer gas verstookt dan in vergelijkbare kantoren in het overige deel van de dienstensector. Ook blijken recent gebouwde overheidskantoren meer elektriciteit te...

Artikelen

‘De toekomstige groei van ons land moet van innovatie komen’

‘Nederland moet zijn economische positie op de wereldmarkt telkens verdienen en blijven bevechten. We moeten voorop blijven lopen. Dat kan alleen door te innoveren.’ Het is een boodschap die Maarten...

Artikelen

Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 1,7 procent

Het tekort op jaarbasis kwam na de eerste drie kwartalen uit op 1,7 procent van het bbp. De schuld daalde tot 66,3 procent van het bbp.

Artikelen

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2015

Het overheidstekort kwam in de periode van het vierde kwartaal van 2014 tot en met het derde kwartaal van 2015 uit op 1,7 procent van het bbp. De overheidsschuld nam af met 2,4 miljard euro. Lees...

Artikelen

Overheid verwacht 5,6 miljard aan wegenbelasting te innen

Nederlandse autobezitters gaan in 2016 ongeveer 100 miljoen euro meer betalen aan wegenbelasting dan in 2015. Deze toename komt onder andere door een groeiend wagenpark en een strikter beleid voor...

Artikelen

Toerisme belangrijk voor werkgelegenheid Caribisch Nederland

Toerisme zorgt voor een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid op de eilanden van Caribisch Nederland. Op Bonaire en Saba behoort 20 procent van de banen tot de toeristische industrie, op St....

Artikelen

Overheidsschuld lager door schatkistbankieren

De overheidsschuld is aan het eind van het tweede kwartaal van 2015 uitgekomen op 67,1 procent van het bbp. Dit is de laagste schuldquote sinds twee jaar. Door meer van elkaar en minder op de...

Artikelen

Een goede koers varen op basis van cijfers

Wat zijn de vraagstukken waarmee gemeenten geconfronteerd worden? Welke nieuwe uitdagingen komen in de nabije toekomst op gemeenten af? Om die vragen feitelijk te kunnen beantwoorden zijn cijfers en...

Artikelen

Gemeenten geven 13 procent meer uit

Gemeenten hebben in de eerste helft van dit jaar 3,2 miljard euro meer uitgegeven dan in de eerste helft van 2014. Dat is een stijging van 13 procent.

Artikelen

Vermogen overheid neemt af doordat gasvoorraad minder waard is

De overheid had in 2014 minder vermogen dan een jaar eerder. Het vermogenssaldo nam met 63,4 miljard euro af naar 273,5 miljard euro. Dat komt met name doordat de olie- en gasreserves minder waard...

Artikelen

Overheidsfinanciën 2014

In 2014 gaf het Rijk 167,6 miljard euro uit. Dit is 5,6 miljard euro meer dan in 2013. Ook de inkomsten stegen, van 156,4 miljard euro in 2013 tot 160,5 miljard euro in 2014.

Artikelen

CBS brengt jeugdzorg in beeld

CBS levert vanaf vandaag elk half jaar cijfers over de stand van zaken in de jeugdzorg. Deze gegevens bieden belangrijke beleidsinformatie voor alle gemeenten van Nederland en het Rijk....

Artikelen

Tegengaan van roken en overgewicht: een taak van de overheid?

De meeste Nederlanders vinden dat de overheid een taak heeft bij het voorlichten van de bevolking over de schadelijkheid van roken en overgewicht. Betalen voor hulp aan mensen die willen stoppen met...

Artikelen

Tekort overheid 2014 met 2,3 procent gelijk aan jaar eerder

Het overheidstekort kwam in 2014 uit op 2,3 procent van het bbp. Het tekort zat vooral bij het Rijk en de sociale fondsen. Het tekort van gemeenten is sterk gedaald, van provincies sterk gestegen.

Artikelen

CBS presenteert Nederland in 2014

De publicatie Nederland in 2014 geeft een eerste compleet overzicht van de sociaaleconomische ontwikkelingen in 2014.

Artikelen

CBS lanceert app: alle data nu mobiel en in grafiekvorm beschikbaar

Vandaag lanceert het CBS de StatLine App: een webapp die alle tabellen uit de CBS-databank StatLine in grafiek- of kaartvorm laat zien

Artikelen

Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 2,7 procent

Voor de periode van het vierde kwartaal van 2013 tot en met het derde kwartaal van 2014 kwam het overheidstekort uit op 2,7 procent van het bbp. Dit heeft het CBS vandaag gemeld. In deze periode gaf...

Artikelen

Gemeenten financieel afhankelijk van Den Haag

In 2013 kwam ruim twee derde van de inkomsten van gemeenten van de centrale overheid in Den Haag. Elf procent van de inkomsten kwam uit lokale belastingen. De Nederlandse lokale overheid int minder...

Artikelen