Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Waterschapsheffingen Waterschappen Perioden Begroting (mln euro) Realisatie (mln euro)
Bruto waterschapsheffingen Nederland 2024* 3.950
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Groot Salland (WS) 2024*
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2024* 135
Bruto waterschapsheffingen Hhs Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2024*
Bruto waterschapsheffingen Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2024* 298
Bruto waterschapsheffingen Waterschap De Dommel (WS) 2024* 147
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Roer en Overmaas (WS) 2024*
Bruto waterschapsheffingen Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2024* 273
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Rivierenland (WS) 2024* 243
Bruto waterschapsheffingen Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2024* 163
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Peel en Maasvallei (WS) 2024*
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2024* 98
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2024* 96
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Reest en Wieden (WS) 2024*
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2024* 103
Bruto waterschapsheffingen Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2024* 280
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Brabantse Delta (WS) 2024* 180
Bruto waterschapsheffingen Wetterskip Fryslân (WS) 2024* 202
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Aa en Maas (WS) 2024* 148
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Hollandse Delta (WS) 2024* 222
Bruto waterschapsheffingen Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2024* 131
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Scheldestromen (WS) 2024* 123
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2024* 199
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Vechtstromen (WS) 2024* 164
Bruto waterschapsheffingen WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2024* 161
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Limburg (WS) 2024* 244
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2024* 337
Oninbare bedragen (-) Nederland 2024* 21
Oninbare bedragen (-) Waterschap Groot Salland (WS) 2024*
Oninbare bedragen (-) Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2024* 0
Oninbare bedragen (-) Hhs Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2024*
Oninbare bedragen (-) Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2024* 4
Oninbare bedragen (-) Waterschap De Dommel (WS) 2024* 0
Oninbare bedragen (-) Waterschap Roer en Overmaas (WS) 2024*
Oninbare bedragen (-) Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2024* 1
Oninbare bedragen (-) Waterschap Rivierenland (WS) 2024* 1
Oninbare bedragen (-) Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2024* 0
Oninbare bedragen (-) Waterschap Peel en Maasvallei (WS) 2024*
Oninbare bedragen (-) Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2024* 0
Oninbare bedragen (-) Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2024* 1
Oninbare bedragen (-) Waterschap Reest en Wieden (WS) 2024*
Oninbare bedragen (-) Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2024* 0
Oninbare bedragen (-) Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2024* 1
Oninbare bedragen (-) Waterschap Brabantse Delta (WS) 2024* 1
Oninbare bedragen (-) Wetterskip Fryslân (WS) 2024* 1
Oninbare bedragen (-) Waterschap Aa en Maas (WS) 2024* 0
Oninbare bedragen (-) Waterschap Hollandse Delta (WS) 2024* 2
Oninbare bedragen (-) Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2024* 2
Oninbare bedragen (-) Waterschap Scheldestromen (WS) 2024* 0
Oninbare bedragen (-) Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2024* 1
Oninbare bedragen (-) Waterschap Vechtstromen (WS) 2024* 1
Oninbare bedragen (-) WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2024* 0
Oninbare bedragen (-) Waterschap Limburg (WS) 2024* 2
Oninbare bedragen (-) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2024* 4
Kwijtscheldingen (-) Nederland 2024* 113
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Groot Salland (WS) 2024*
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2024* 2
Kwijtscheldingen (-) Hhs Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2024*
Kwijtscheldingen (-) Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2024* 8
Kwijtscheldingen (-) Waterschap De Dommel (WS) 2024* 3
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Roer en Overmaas (WS) 2024*
Kwijtscheldingen (-) Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2024* 9
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Rivierenland (WS) 2024* 5
Kwijtscheldingen (-) Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2024* 5
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Peel en Maasvallei (WS) 2024*
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2024* 3
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2024* 4
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Reest en Wieden (WS) 2024*
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2024* 2
Kwijtscheldingen (-) Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2024* 6
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Brabantse Delta (WS) 2024* 5
Kwijtscheldingen (-) Wetterskip Fryslân (WS) 2024* 4
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Aa en Maas (WS) 2024* 2
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Hollandse Delta (WS) 2024* 9
Kwijtscheldingen (-) Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2024* 3
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Scheldestromen (WS) 2024* 2
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2024* 4
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Vechtstromen (WS) 2024* 5
Kwijtscheldingen (-) WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2024* 3
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Limburg (WS) 2024* 8
Kwijtscheldingen (-) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2024* 21
Netto waterschapsheffingen Nederland 2024* 3.816
Netto waterschapsheffingen Waterschap Groot Salland (WS) 2024*
Netto waterschapsheffingen Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2024* 132
Netto waterschapsheffingen Hhs Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2024*
Netto waterschapsheffingen Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2024* 287
Netto waterschapsheffingen Waterschap De Dommel (WS) 2024* 144
Netto waterschapsheffingen Waterschap Roer en Overmaas (WS) 2024*
Netto waterschapsheffingen Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2024* 264
Netto waterschapsheffingen Waterschap Rivierenland (WS) 2024* 237
Netto waterschapsheffingen Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2024* 157
Netto waterschapsheffingen Waterschap Peel en Maasvallei (WS) 2024*
Netto waterschapsheffingen Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2024* 95
Netto waterschapsheffingen Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2024* 92
Netto waterschapsheffingen Waterschap Reest en Wieden (WS) 2024*
Netto waterschapsheffingen Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2024* 100
Netto waterschapsheffingen Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2024* 274
Netto waterschapsheffingen Waterschap Brabantse Delta (WS) 2024* 175
Netto waterschapsheffingen Wetterskip Fryslân (WS) 2024* 198
Netto waterschapsheffingen Waterschap Aa en Maas (WS) 2024* 146
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat begroting- en realisatiegegevens over de opbrengst van de waterschapsheffingen. De gegevens betreffen zowel de netto-opbrengsten (na aftrek van oninbare bedragen en kwijtscheldingen) als de bruto-opbrengsten (de opgelegde waterschapsheffingen aan huishoudens en bedrijven). De bruto-opbrengsten zijn uitgesplitst naar taak.
Waterschappen leggen heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen.
De belangrijkste taken zijn waterkering (het tegengaan van overstromingen), waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, bewoners) en de zorg voor de waterkwaliteit (waterzuivering). Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen en jaarrekeningen die de waterschappen per verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De begrotingscijfers voor het jaar 2024 zijn voorlopig, de voorgaande jaren zijn definitief.
De realisatiecijfers voor het jaar 2022 zijn voorlopig, de voorgaande jaren zijn definitief.

Voorlopige realisatie- en begrotingscijfers kunnen worden bijgesteld op grond van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Wijzigingen per 8 maart 2024:
De begrotingscijfers over 2024 zijn opgenomen.
De begrotingscijfers over 2023 worden definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nieuwe cijfers komen twee maal per jaar beschikbaar, in het eerste kwartaal en het vierde kwartaal.
In het eerste kwartaal worden voorlopige begrotingscijfers over het lopende jaar (t) gepubliceerd. De begrotingscijfers over het afgelopen jaar (t-1) kunnen dan nog worden bijgesteld en worden definitief.
De voorlopige realisatiecijfers over het afgelopen jaar (t-1) worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De realisatiecijfers van twee jaar terug (t-2) kunnen dan nog worden bijgesteld en worden definitief.

Toelichting onderwerpen

Begroting
Cijfers op basis van begrotingen van waterschappen weergegeven in miljoenen euro's.
Realisatie
Cijfers op basis van jaarrekeningen van waterschappen weergegeven in miljoenen euro's.