Provincierekeningen; balansposten, regio

Provincierekeningen; balansposten, regio

Balansstanden-provincies Regio's Perioden Balansstanden ultimo in mln euro (mln euro)
A - Activa Nederland 2022* 22.763
A - Activa Noord-Nederland (LD) 2022* 3.443
A - Activa Oost-Nederland (LD) 2022* 7.305
A - Activa West-Nederland (LD) 2022* 4.811
A - Activa Zuid-Nederland (LD) 2022* 7.204
A - Activa Groningen (PV) 2022* 1.580
A - Activa Fryslân (PV) 2022* 1.237
A - Activa Drenthe (PV) 2022* 626
A - Activa Overijssel (PV) 2022* 2.046
A - Activa Flevoland (PV) 2022* 422
A - Activa Gelderland (PV) 2022* 4.838
A - Activa Utrecht (PV) 2022* 919
A - Activa Noord-Holland (PV) 2022* 1.460
A - Activa Zuid-Holland (PV) 2022* 2.056
A - Activa Zeeland (PV) 2022* 375
A - Activa Noord-Brabant (PV) 2022* 5.008
A - Activa Limburg (PV) 2022* 2.196
A1 - Vaste activa Nederland 2022* 15.960
A1 - Vaste activa Noord-Nederland (LD) 2022* 2.058
A1 - Vaste activa Oost-Nederland (LD) 2022* 4.682
A1 - Vaste activa West-Nederland (LD) 2022* 3.897
A1 - Vaste activa Zuid-Nederland (LD) 2022* 5.322
A1 - Vaste activa Groningen (PV) 2022* 789
A1 - Vaste activa Fryslân (PV) 2022* 861
A1 - Vaste activa Drenthe (PV) 2022* 408
A1 - Vaste activa Overijssel (PV) 2022* 989
A1 - Vaste activa Flevoland (PV) 2022* 290
A1 - Vaste activa Gelderland (PV) 2022* 3.403
A1 - Vaste activa Utrecht (PV) 2022* 690
A1 - Vaste activa Noord-Holland (PV) 2022* 1.270
A1 - Vaste activa Zuid-Holland (PV) 2022* 1.689
A1 - Vaste activa Zeeland (PV) 2022* 248
A1 - Vaste activa Noord-Brabant (PV) 2022* 3.496
A1 - Vaste activa Limburg (PV) 2022* 1.827
A11 - Immateriële vaste activa Nederland 2022* 270
A11 - Immateriële vaste activa Noord-Nederland (LD) 2022* 15
A11 - Immateriële vaste activa Oost-Nederland (LD) 2022* 3
A11 - Immateriële vaste activa West-Nederland (LD) 2022* 182
A11 - Immateriële vaste activa Zuid-Nederland (LD) 2022* 69
A11 - Immateriële vaste activa Groningen (PV) 2022* 0
A11 - Immateriële vaste activa Fryslân (PV) 2022* 5
A11 - Immateriële vaste activa Drenthe (PV) 2022* 10
A11 - Immateriële vaste activa Overijssel (PV) 2022* 0
A11 - Immateriële vaste activa Flevoland (PV) 2022* 0
A11 - Immateriële vaste activa Gelderland (PV) 2022* 3
A11 - Immateriële vaste activa Utrecht (PV) 2022* 29
A11 - Immateriële vaste activa Noord-Holland (PV) 2022* 0
A11 - Immateriële vaste activa Zuid-Holland (PV) 2022* 153
A11 - Immateriële vaste activa Zeeland (PV) 2022* 0
A11 - Immateriële vaste activa Noord-Brabant (PV) 2022* 0
A11 - Immateriële vaste activa Limburg (PV) 2022* 69
A12 - Materiële vaste activa Nederland 2022* 5.663
A12 - Materiële vaste activa Noord-Nederland (LD) 2022* 798
A12 - Materiële vaste activa Oost-Nederland (LD) 2022* 789
A12 - Materiële vaste activa West-Nederland (LD) 2022* 3.182
A12 - Materiële vaste activa Zuid-Nederland (LD) 2022* 894
A12 - Materiële vaste activa Groningen (PV) 2022* 178
A12 - Materiële vaste activa Fryslân (PV) 2022* 369
A12 - Materiële vaste activa Drenthe (PV) 2022* 251
A12 - Materiële vaste activa Overijssel (PV) 2022* 334
A12 - Materiële vaste activa Flevoland (PV) 2022* 264
A12 - Materiële vaste activa Gelderland (PV) 2022* 191
A12 - Materiële vaste activa Utrecht (PV) 2022* 640
A12 - Materiële vaste activa Noord-Holland (PV) 2022* 998
A12 - Materiële vaste activa Zuid-Holland (PV) 2022* 1.465
A12 - Materiële vaste activa Zeeland (PV) 2022* 79
A12 - Materiële vaste activa Noord-Brabant (PV) 2022* 501
A12 - Materiële vaste activa Limburg (PV) 2022* 393
A121 - Gronden en terreinen Nederland 2022* 430
A121 - Gronden en terreinen Noord-Nederland (LD) 2022* 134
A121 - Gronden en terreinen Oost-Nederland (LD) 2022* 12
A121 - Gronden en terreinen West-Nederland (LD) 2022* 185
A121 - Gronden en terreinen Zuid-Nederland (LD) 2022* 99
A121 - Gronden en terreinen Groningen (PV) 2022* 14
A121 - Gronden en terreinen Fryslân (PV) 2022* 40
A121 - Gronden en terreinen Drenthe (PV) 2022* 81
A121 - Gronden en terreinen Overijssel (PV) 2022* 0
A121 - Gronden en terreinen Flevoland (PV) 2022* 10
A121 - Gronden en terreinen Gelderland (PV) 2022* 2
A121 - Gronden en terreinen Utrecht (PV) 2022* 63
A121 - Gronden en terreinen Noord-Holland (PV) 2022* 85
A121 - Gronden en terreinen Zuid-Holland (PV) 2022* 36
A121 - Gronden en terreinen Zeeland (PV) 2022* 1
A121 - Gronden en terreinen Noord-Brabant (PV) 2022* 23
A121 - Gronden en terreinen Limburg (PV) 2022* 76
A123 - Bedrijfsgebouwen Nederland 2022* 506
A123 - Bedrijfsgebouwen Noord-Nederland (LD) 2022* 119
A123 - Bedrijfsgebouwen Oost-Nederland (LD) 2022* 66
A123 - Bedrijfsgebouwen West-Nederland (LD) 2022* 236
A123 - Bedrijfsgebouwen Zuid-Nederland (LD) 2022* 85
A123 - Bedrijfsgebouwen Groningen (PV) 2022* 34
A123 - Bedrijfsgebouwen Fryslân (PV) 2022* 63
A123 - Bedrijfsgebouwen Drenthe (PV) 2022* 22
A123 - Bedrijfsgebouwen Overijssel (PV) 2022* 25
A123 - Bedrijfsgebouwen Flevoland (PV) 2022* 13
A123 - Bedrijfsgebouwen Gelderland (PV) 2022* 28
A123 - Bedrijfsgebouwen Utrecht (PV) 2022* 65
A123 - Bedrijfsgebouwen Noord-Holland (PV) 2022* 58
A123 - Bedrijfsgebouwen Zuid-Holland (PV) 2022* 103
A123 - Bedrijfsgebouwen Zeeland (PV) 2022* 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de balanssamenstelling van de provincies. De balans vormt een onderdeel van de financiële jaarrekening van provincies. In de tabel worden de balansstanden aan het eind van het jaar gepresenteerd. De bedragen zijn zowel in miljoenen euro's als in euro's per inwoner vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 15 december 2023:
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2021 zijn definitief.

Bij het publiceren van de voorlopige gegevens over verslagjaar 2018 had de provincie Utrecht nog geen goedkeurende accountantsverklaring over haar jaarrekening. Inmiddels is dit wel het geval en zijn de gegevens van de provincie Utrecht zodanig aangepast dat zij nu conform zijn met de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe balanscijfers worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Balansstanden ultimo in mln euro
Balansstanden per 31-12 op basis van de provinciale rekening weergegeven in miljoenen euro's.