Zoekresultaten

278 resultaten voor keyword:overheid
278 resultaten voor keyword:overheid

Pagina 2 van 12

Overheidstekort daalt naar 2,3 procent

Het EMU-saldo van de overheid over 2004 is uitgekomen op –2,3 procent van het BBP. Daarmee ligt het tekort weer onder de Europese norm van 3 procent. In 2003 was het tekort nog 3,2 procent. De daling...

Artikelen
Artikelen

Classification of COFOG data to CEPA and CReMA

Grant agreement no. 05121.2013.003-2013.342

Artikelen

Rijk; financiële positie conform ESR 95 standen

Stand van de vorderingen en schulden van het Rijk naar ESR - categorieën.

Cijfers

Overheidstekort daalt fors in 2005

Het EMU-saldo van de overheid over 2005 is uitgekomen op -0,3 procent van het BBP. Het overheidstekort blijft daarmee ruimschoots onder de Europese norm van 3 procent.

Artikelen

Terugloop defensiepersoneel neemt af

In 2017 vertrokken ruim 4,5 duizend personeelsleden bij Defensie. Met een instroom van ruim 4,2 duizend personen in hetzelfde jaar kent Defensie een teruglopend personeelsbestand. Wel is de afname in...

Artikelen

Data veilig delen

Europese privacywet en het gebruik van data virtualisatie-technologie als mogelijke oplossing voor het (her)gebruiken van data voor statistisch onderzoek

Artikelen

‘De toekomstige groei van ons land moet van innovatie komen’

‘Nederland moet zijn economische positie op de wereldmarkt telkens verdienen en blijven bevechten. We moeten voorop blijven lopen. Dat kan alleen door te innoveren.’ Het is een boodschap die Maarten...

Artikelen

Gebruik van algoritmen door overheidsorganisaties

Verkennend onderzoek naar het gebruik van algoritmen binnen overheidsorganisaties.

Cijfers
Artikelen

Cijfers maatstaven Participatiewet

Tabellen met informatie over de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2017

uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en daarbuiten in 2017.

Cijfers

Tweemeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2017

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2017

Cijfers
Artikelen
Artikelen
Artikelen

CBS lanceert app: alle data nu mobiel en in grafiekvorm beschikbaar

Vandaag lanceert het CBS de StatLine App: een webapp die alle tabellen uit de CBS-databank StatLine in grafiek- of kaartvorm laat zien

Artikelen

Nederland relatief sterk gedecentraliseerd

Een derde van het totale overheidsbudget van Nederland wordt door de lokale overheid besteed. In de 27 lidstaten van de Europese Unie is dat gemiddeld een kwart. Evenals in de meeste andere EU-landen...

Artikelen
Artikelen
Artikelen