Assessing Public Sector Productivity

Een methodologische studie naar de productiviteit van de overheid met proefberekeningen voor de rechtbanken, het openbaar ministerie en de politie
De berekening van de productiviteit van de overheid is een complexe uitdaging. Adequate prijsinformatie ontbreekt en daarom blijft directe waarneming van de output over als enig haalbare methode. Maar dit is niet het enige probleem. Ook kwaliteitsveranderingen van de output en de manier waarop de output wordt geaggregeerd vereisen aandacht. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.