Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Transacties Overheidsfuncties Sectoren Perioden Overheidsuitgaven en bestedingen (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2022* 416.921
Totaal overheidsuitgaven Totaal Centrale overheid 2022* 279.963
Totaal overheidsuitgaven Totaal Rijksoverheid 2022* 270.358
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overige centrale overheid 2022* 34.718
Totaal overheidsuitgaven Totaal Lokale overheid 2022* 123.401
Totaal overheidsuitgaven Totaal Socialezekerheidsfondsen 2022* 148.060
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2022* 35.108
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Centrale overheid 2022* 73.594
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Rijksoverheid 2022* 74.408
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overige centrale overheid 2022* 4.730
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Lokale overheid 2022* 6.241
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Socialezekerheidsfondsen 2022* 21
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Overheid 2022* 16.219
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Centrale overheid 2022* 13.255
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Rijksoverheid 2022* 13.343
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Overige centrale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Lokale overheid 2022* 3.017
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Overheid 2022* 4.335
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Centrale overheid 2022* 4.342
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Rijksoverheid 2022* 4.393
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Overige centrale overheid 2022* 56
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Lokale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Overheid 2022* 3.608
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Centrale overheid 2022* 1.762
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Rijksoverheid 2022* 1.728
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Overige centrale overheid 2022* 274
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Lokale overheid 2022* 1.926
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Overheid 2022* 4.827
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Centrale overheid 2022* 4.827
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Rijksoverheid 2022* 5.591
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Overige centrale overheid 2022* 4.237
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Lokale overheid 2022* 15
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Overheid 2022* 40
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Centrale overheid 2022* 40
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Rijksoverheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Overige centrale overheid 2022* 40
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Lokale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Overheid 2022* 62
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Centrale overheid 2022* 2
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Rijksoverheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Overige centrale overheid 2022* 2
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Lokale overheid 2022* 62
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2022* 6.017
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Centrale overheid 2022* 5.004
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Rijksoverheid 2022* 4.991
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overige centrale overheid 2022* 121
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Lokale overheid 2022* 1.221
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Socialezekerheidsfondsen 2022* 21
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Overheid 2022*
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Centrale overheid 2022* 44.362
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Rijksoverheid 2022* 44.362
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Overige centrale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Lokale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2022* 12.605
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Centrale overheid 2022* 12.605
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Rijksoverheid 2022* 12.605
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overige centrale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Lokale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Overheid 2022* 11.147
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Centrale overheid 2022* 11.147
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Rijksoverheid 2022* 11.147
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Overige centrale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Lokale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Centrale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Rijksoverheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Overige centrale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Lokale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Overheid 2022* 887
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Centrale overheid 2022* 887
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Rijksoverheid 2022* 887
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Overige centrale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Lokale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Overheid 2022* 115
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Centrale overheid 2022* 115
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Rijksoverheid 2022* 115
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Overige centrale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Lokale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Overheid 2022* 456
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Centrale overheid 2022* 456
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Rijksoverheid 2022* 456
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Overige centrale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Lokale overheid 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2022* 18.005
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Centrale overheid 2022* 15.025
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Rijksoverheid 2022* 14.484
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overige centrale overheid 2022* 8.320
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven en consumptieve bestedingen van de sector overheid naar overheidsfunctie. De indeling van de overheidsfuncties is vastgelegd in de 'Classification of the Functions of Government' (COFOG 99). Op basis van de COFOG-indeling wordt de verdeling naar collectieve en individualiseerbare overheidsconsumptie bepaald. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de overheid totaal tellen deze onderlinge stromen echter niet mee. Omdat het betalingen van de overheid aan de overheid zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2022 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2021 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 20 oktober 2023:
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2021 zijn bijgesteld naar definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in de tweede helft van het jaar na het laatste verslagjaar als voorlopige cijfers gepubliceerd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande ververslagjaar bijgesteld naar definitieve cijfers. Ook is het mogelijk dat een deel van de definitieve cijfers worden gereviseerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven en bestedingen
Overheidsuitgaven en consumptieve bestedingen.

De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.

De overheidsconsumptie wordt berekend uit de output minus verkoop van goederen en diensten plus de sociale overdrachten in natura via marktproducenten. Output van de overheid wordt bepaald vanuit de som van de kosten: Beloning van werknemers, intermediair verbruik, afschrijvingen, betaalde niet-productgebonden belastingen minus de ontvangen niet-productgebonden subsidies.