Auteur: Rik van der Vliet, Femke Bosman, Sabrina de Regt, Jeanine van Wissen-Floris

Methodewijziging Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen

Over deze publicatie

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen’ staan loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek gedaan naar een actualisering van de methode op basis waarvan de Monitor Loonverschillen wordt samengesteld. Dit heeft geleid tot een vernieuwde opzet van de Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen 2022. De populatie en de achtergrondkenmerken zijn gebaseerd op actuele inzichten in factoren die loonverschillen kunnen verklaren. Verder komt de monitor ook een jaar eerder uit dan voorheen. Deze rapportage beschrijft de achtergonden van de wijzigingen en vergelijkt enkele uitkomsten van de Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen voor 2014 tot en met 2020 volgens de oude en nieuwe methode. Het onderzoek is bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).