Schokbestendigheid: Kritieke systemen

In het geval van een schok zijn sommige systemen voor de brede welvaart als geheel of voor bepaalde SDG’s van kritiek belang. Kritieke systemen zijn systemen die niet mogen uitvallen of die een maatschappelijke functie hebben die te belangrijk is om te mogen falen. De slagkracht van de overheid is vooral belangrijk wanneer een schok grote delen van de bevolking treft.
  • De energievoorziening is steeds sterker afhankelijk van de invoer van energiebronnen, ook al neemt het aandeel van hernieuwbare energie in het energieverbruik trendmatig toe.
  • Banken, watervoorziening en zorg hebben een essentiële maatschappelijke functie en staan onder druk. Nederland staat 18e op de EU-ranglijst van de Common Equity Tier 1 ratio, een indicator die aangeeft of banken voldoende schokbestendig zijn. De onttrekking van zoet water zet steeds meer druk op hernieuwbare zoetwaterbronnen (waterstress). De zorg kampt met een tekort aan personeel: de vacaturegraad is relatief hoog en neemt trendmatig toe.
  • Het vertrouwen in instituties is relatief hoog en stabiel.
  • De effectiviteit van overheidsbestuur en de rechtsorde dalen trendmatig. Dat wijst op een afname van de slagkracht van de overheid.

Schokbestendigheid van kritieke systemen

Kritieke systemen: Systeemfalen

22
minuten geen stroom als gevolg van storing per aansluiting in 2023
Stroomstoringen
79,4%
van de energie komt uit import in 2022
De langjarige trend is stijgend (daling brede welvaart)
24e
van 27
in EU
in 2022
Afhankelijkheid van energie-invoer
15,0%
van het totale eindverbruik energie in 2022
De langjarige trend is stijgend (stijging brede welvaart)
23e
van 27
in EU
in 2022
Hernieuwbare energie
8%
had te maken met een door kwaadwillenden veroorzaakt incident in 2022
ICT-veiligheidsincidenten in het bedrijfsleven
11%
had te maken met een door kwaadwillenden veroorzaakt incident in 2022
ICT-veiligheidsincidenten in de informatie- en communicatiesector

Kritieke systemen: Essentiële maatschappelijke functie

16,1%
eigen vermogen ten opzichte van het totale risico dat Nederlandse banken lopen in 2022
18e
van 27
in EU
in 2022
Common equity Tier 1 ratio
61,2%
van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 2023
2e
van 19
in EU
in 2020
Vertrouwen in instituties
3,28
voertuigverliesuren per inwoner in 2022
Tijdverlies door files en vertraging
42
vacatures per 1 000 banen op 31 december in 2023
De langjarige trend is stijgend (daling brede welvaart)
24e
van 25
in EU
in 2022
Vacaturegraad gezondheids- en welzijnszorg
17,7%
zoetwater onttrokken aan totaal beschikbare zoetwaterbronnen in 2022
De langjarige trend is stijgend (daling brede welvaart)
14e
van 27
in EU
in 2020
Niveau van waterstress

Slagkracht van de overheid

46,5%
van het bruto binnenlands product in 2023
De langjarige trend is dalend (stijging brede welvaart)
12e
van 27
in EU
in 2022
Schuld van de overheid
1,58
score op schaal van -2,5 (zwak) tot (2,5) deugdelijk in 2022
De langjarige trend is dalend (daling brede welvaart)
4e
van 27
in EU
in 2022
Effectiviteit van overheidsbestuur
1,66
score op schaal van -2,5 (zwak) tot (2,5) deugdelijk in 2022
De langjarige trend is dalend (daling brede welvaart)
6e
van 27
in EU
in 2022
Rechtsorde
Schokbestendigheid van kritieke systemen
Categorie Indicator Waarde Trend Positie in EU Positie op EU-ranglijst
Kritieke systemen: SysteemfalenStroomstoringen22 minuten geen stroom als gevolg van storing per aansluiting in 2023
Kritieke systemen: SysteemfalenAfhankelijkheid van energie-invoer79,4% van de energie komt uit import in 2022stijgend (daling brede welvaart)24e van 27 in 2022onderste kwart van de ranglijst
Kritieke systemen: SysteemfalenHernieuwbare energie15,0% van het totale eindverbruik energie in 2022stijgend (stijging brede welvaart)23e van 27 in 2022onderste kwart van de ranglijst
Kritieke systemen: SysteemfalenICT-veiligheidsincidenten in het bedrijfsleven8% had te maken met een door kwaadwillenden veroorzaakt incident in 2022
Kritieke systemen: SysteemfalenICT-veiligheidsincidenten in de informatie- en communicatiesector11% had te maken met een door kwaadwillenden veroorzaakt incident in 2022
Kritieke systemen: Essentiële maatschappelijke functieCommon equity Tier 1 ratio16,1% eigen vermogen ten opzichte van het totale risico dat Nederlandse banken lopen in 202218e van 27 in 2022midden van de ranglijst
Kritieke systemen: Essentiële maatschappelijke functieVertrouwen in instituties61,2% van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 20232e van 19 in 2020bovenste kwart van de ranglijst
Kritieke systemen: Essentiële maatschappelijke functieTijdverlies door files en vertraging3,28 voertuigverliesuren per inwoner in 2022
Kritieke systemen: Essentiële maatschappelijke functieVacaturegraad gezondheids- en welzijnszorg42 vacatures per 1 000 banen op 31 december in 2023stijgend (daling brede welvaart)24e van 25 in 2022onderste kwart van de ranglijst
Kritieke systemen: Essentiële maatschappelijke functieNiveau van waterstress17,7% zoetwater onttrokken aan totaal beschikbare zoetwaterbronnen in 2022stijgend (daling brede welvaart)14e van 27 in 2020midden van de ranglijst
Slagkracht van de overheidSchuld van de overheid46,5% van het bruto binnenlands product in 2023dalend (stijging brede welvaart)12e van 27 in 2022midden van de ranglijst
Slagkracht van de overheidEffectiviteit van overheidsbestuur1,58 score op schaal van -2,5 (zwak) tot (2,5) deugdelijk in 2022dalend (daling brede welvaart)4e van 27 in 2022bovenste kwart van de ranglijst
Slagkracht van de overheidRechtsorde1,66 score op schaal van -2,5 (zwak) tot (2,5) deugdelijk in 2022dalend (daling brede welvaart)6e van 27 in 2022bovenste kwart van de ranglijst

Uitleg dashboard, kleuren en noten

Systemen die niet mogen uitvallen zijn de energievoorziening en de IT-infrastructuur. Hier zijn geen opvallende veranderingen in de indicatoren te zien met uitzondering van de trendmatige toename van de afhankelijkheid van de invoer van energiebronnen. Deze kwetsbaarheid wordt deels gecompenseerd door de trendmatige toename van het aandeel van hernieuwbare energie in het eindverbruik van energie. Voor de indicatoren over stroomstoringen en ICT-veiligheidsincidenten geldt dat ze niet internationaal kunnen worden vergeleken.

Banken, instituties, verkeer en vervoer, watervoorziening, en zorg zijn systemen die een maatschappelijke functie hebben die te belangrijk is om te mogen falen. Het vertrouwen in instituties is relatief hoog en stabiel. Andere indicatoren laten daarentegen een minder rooskleurig beeld zien. De vacaturegraad in de gezondheids- en welzijnszorg is hoog in vergelijking met andere EU-landen (24e van 25 in 2022) en neemt trendmatig toe. Dit wijst op een schaarste aan zorgpersoneel. Ook het niveau van waterstress (de verhouding tussen totale onttrekking van zoetwater en de totale hernieuwbare zoetwaterbronnen, rekening houdend met de waterbehoefte vanuit het milieu) neemt trendmatig toe. Nederland staat 18e op de EU-ranglijst van de Common Equity Tier 1 ratio, een indicator die aangeeft of banken voldoende bestand zijn tegen een langdurige periode van lage groei, hoge rentetarieven en hoge inflatie.

De schuld van de overheid neemt trendmatig af en bedroeg in 2023 46,5 procent van het bbp. De effectiviteit van overheidsbestuur en de rechtsorde zijn beide relatief hoog. Ze dalen echter trendmatig. Daarmee is de slagkracht van de overheid afgenomen.