Migrantenmonitor 2021 en 2022

© Hollandse Hoogte / Olaf Kraak Fotografie
De Migrantenmonitor gaat over migranten in Nederland die geboren zijn in (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie (EU), exclusief Nederland. Voor verslagjaar 2021 en 2022 zijn aanvullend migranten uit de European Free Trade Association (EFTA) en derde landen opgenomen in de Migrantenmonitor. Het ministerie van SZW wil weten hoeveel migranten in Nederland verblijven en of zij hier werken (en zo ja, in welke regio en sector zij werkzaam zijn), studeren en/of een werkende partner hebben.

Daarnaast wil het ministerie monitoren in hoeverre deze migranten in Nederland een uitkering ontvangen en hoeveel uitkeringen verstrekt worden aan personen die in het buitenland wonen. De populatie bestaat uit de personen die staan ingeschreven als ingezetene in de BRP, die werkzaam zijn in Nederland of die een uitkering ontvangen.

De Migrantenmonitor is een onderzoek dat het CBS jaarlijks uitvoert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De cijfers voor de Migrantenmonitor zijn beschikbaar vanaf verslagjaar 2007 tot en met 2022.

In mei 2024 is de publicatie over 2022 aangevuld met gegevens over zelfstandigen en werkregio. Ook zijn de cijfers over werknemers definitief gemaakt. Wijzigingen hebben alleen effect op de tabellen 1 en 2; tabellen 3 tot en met 6 zijn ongewijzigd. Het betreft daarmee de tweede versie van de publicatie over 2022.