Bevolking in eerste kwartaal 2024 minder gegroeid

© CBS
De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2024 met 19,8 duizend inwoners gegroeid. Dat is 7,6 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze daling komt vooral doordat de immigratie lager was en de emigratie hoger. De aantallen geboorten en overledenen waren vergelijkbaar met een jaar eerder. Nederland telde aan het eind van het eerste kwartaal 17,97 miljoen inwoners. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Bevolkingsontwikkeling, eerste kwartaal
Jaar2024* (x 1 000)2023* (x 1 000)2022 (x 1 000)2021 (x 1 000)2020 (x 1 000)
Levendgeboren40,039,040,442,340,5
Overledenen47,246,643,145,043,2
Immigranten74,880,489,248,559,5
Emigranten47,745,435,932,540,2
Bevolkingsgroei19,827,450,613,316,7
*voorlopige cijfers

Migratiesaldo 27 duizend, natuurlijke aanwas -7 duizend

In het eerste kwartaal vestigden zich 74,8 duizend mensen in Nederland en vertrokken 47,7 duizend mensen naar het buitenland. Per saldo kwamen er 27,1 duizend mensen bij door buitenlandse migratie. Dat zijn er 8,0 duizend minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit komt doordat de immigratie met 5,7 duizend is afgenomen en de emigratie met 2,3 duizend is toegenomen.

Er werden 40,0 duizend kinderen geboren en er overleden 47,2 duizend mensen. De natuurlijke aanwas kwam daarmee uit op -7,2 duizend, dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Zowel het aantal levendgeborenen (+ 1,0 duizend) als het aantal overledenen (+ 600) lagen iets hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral minder Europese migranten

Vooral het migratiesaldo (immigratie min emigratie) uit Europese landen was lager dan een jaar eerder. Dat komt deels doordat er minder vluchtelingen uit Oekraïne kwamen, maar ook van vrijwel alle andere Europese landen daalde het migratiesaldo. Er kwamen in het eerste kwartaal per saldo ook minder migranten van buiten Europa.

De meeste immigranten kwamen uit Europa, maar doordat ook het aantal Europese emigranten het grootst was, kwamen per saldo de meeste migranten uit Azië.

De landen waar in het eerste kwartaal van 2024 per saldo de meeste migranten vandaan kwamen zijn Syrië (5,7 duizend), Oekraïne (3,6 duizend), Turkije (2,3 duizend), Polen (1,0 duizend) en Roemenië (1,0 duizend).

Migratiesaldo naar herkomstland, eerste kwartaal
Jaar2024* (x 1 000)2023* (x 1 000)2022 (x 1 000)
Azië13,014,314,0
Europa¹10,115,535,0
Afrika3,73,83,5
Amerika en Oceanië3,04,13,4
Nederland-2,7-2,7-2,6
1)exclusief Nederland *voorlopige cijfers

7 op 10 emigranten terug naar geboorteland

Van de geëmigreerde personen in het eerste kwartaal is van 40,0 duizend personen bekend waarheen zij zijn vertrokken. Van degenen die niet in Nederland geboren zijn, ging 86 procent naar het werelddeel waar ze geboren zijn en 69 procent vertrok naar het daadwerkelijke geboorteland. Er zijn grote verschillen tussen herkomstgroepen. Van de geboren Europeanen (exclusief Nederland) emigreerde 96 procent naar een ander Europees land, van de Afrikanen ging 50 procent terug naar het werelddeel waar ze geboren zijn. Emigranten die in Nederland geboren zijn, bleven meestal binnen Europa.

Bestemming emigranten naar geboorteland 1), 1e kwartaal 2024, Geboorteland naar Bestemmingsland
Geboorteland Bestemmingsland Aantal ()
Nederland Europa 6484,0
Nederland Azië 1045,0
Nederland Amerika 1250,0
Nederland Afrika 373,0
Nederland Oceanië 352,0
Europa Europa 18443,0
Europa Azië 294,0
Europa Amerika 440,0
Europa Afrika 33,0
Europa Oceanië 79,0
Azië Europa 1342,0
Azië Azië 4360,0
Azië Amerika 231,0
Azië Afrika 35,0
Azië Oceanië 54,0
Amerika Europa 927,0
Amerika Azië 87,0
Amerika Amerika 2328,0
Amerika Afrika 18,0
Amerika Oceanië 27,0
Afrika Europa 589,0
Afrika Azië 47,0
Afrika Amerika 84,0
Afrika Afrika 742,0
Afrika Oceanië 23,0
Oceanië Europa 51,0
Oceanië Azië 10,0
Oceanië Amerika 7,0
Oceanië Afrika 1,0
Oceanië Oceanië 279,0
1) Emigranten van wie het bestemmingsland bekend is