Zoekresultaten

149 resultaten voor keyword:lage inkomens
149 resultaten voor keyword:lage inkomens

Pagina 1 van 6

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen, bestedingen en vermogen Samenstelling van huishoudens en huishoudens met laag inkomen

Cijfers

Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders

Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden 25 jaar later in een eigen huishouden een armoederisico van 9,6 procent. Ruim 9 van de 10 kinderen uit een laag-inkomensgezin...

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Armoede, risico op armoede, laag inkomen, personen, kinderen Voornaamste inkomensbron, woonsituatie, samenstelling huishoudens

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,huishoudens Voornaamste inkomensbron,woonsituatie,samenstelling huishouden

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,personen Geslacht,leeftijd,migratieachtergrond,positie in huishouden

Cijfers

Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens

Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens Samenstelling huishouden, huishoudinkomen, inkomensbron

Cijfers

1 op de 4 mensen met armoederisico is een kind

In 2021 maakten 891 duizend mensen deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens; een kwart daarvan was een minderjarig kind (209 duizend). Dat betekent dat 6,6 procent van...

Artikelen

Huishoudens naar beleidsmatig minimum, 2020

Particuliere huishoudens naar inkomen ten opzichte van het beleidsmatig minimum, 2020

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao-sector

Werkgelegenheidstabel met aantal banen van werknemers, die het minimum- loon verdienen per cao-sector naar leeftijd en geslacht.

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.

Cijfers

Sociaal uitgeslotenen na 10 jaar nog steeds vaak in kwetsbare situatie

In 2020 bevond een groot deel van de mensen die in 2010 op meerdere fronten het minst goed mee konden komen in de maatschappij (sociaal uitgesloten) zich nog steeds in een kwetsbare situatie.

Artikelen

Sociale uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief, 2010-2020

Sociaaleconomische situatie naar sociale uitsluiting voor 16 tot 30-jarigen en 30-plussers, 2010 en 2020

Cijfers

Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de omvang van het niet-gebruik van de algemene bijstand per 1 januari 2018 in kaart gebracht.

Cijfers

Armoedeprobleemcumulatiegebieden, 2019

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2019

Cijfers

Opnieuw minder werkenden met armoederisico

1,9 procent van alle werkenden maakte in 2020 deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. In 2013 was dit nog 3,5 procent.

Artikelen

Armoede en sociale uitsluiting 2021

Wat zijn de recente trends in het risico op armoede in Nederland, in het bijzonder bij minderjarige kinderen en bij werkenden? Welk verband heeft het armoederisico met andere financiële en met...

Publicaties

221 duizend kinderen met armoederisico, laagste aantal in 25 jaar

In 2020 maakten 221 duizend kinderen tot 18 jaar deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat is het laagste aantal in 25 jaar.

Artikelen

Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2019

Dashboard met informatie over verschillende aan armoede gerelateerde kenmerken van kinderen en hun huishoudens

Publicaties

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2018

Minimahuishoudens met een (langdurig) laag inkomen in de gemeente Tilburg, gebruik gemeentelijke regelingen.

Cijfers

Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018

Dashboard met informatie over verschillende aan armoede gerelateerde kenmerken van kinderen en hun huishoudens

Cijfers

Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2018.

Cijfers

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2018

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2018

Cijfers

Armoederisico bevolking in 2019 een fractie lager

In 2019 maakte 6,2 procent van de Nederlandse bevolking deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en liep aldus risico op armoede.

Artikelen

Armoederisico bevolking in 2019 een fractie lager

In 2019 maakte 6,2 procent van de Nederlandse bevolking deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en liep aldus risico op armoede.

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2018

De Parade van Pen laat de inkomensverdeling in 2018 tussen huishoudens zien. Deze ongelijkheid piekte in 2014.

Artikelen