Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018

Een leeg en rustig Den Haag tijdens de avondklok die om 22 uur in gaat.
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de omvang van het niet-gebruik van de algemene bijstand per 1 januari 2018 in kaart gebracht.

Daarnaast wordt een uitsplitsing gemaakt naar achtergrondkenmerken van deze niet-gebruikende huishoudens. Ook wordt er aanvullend gekeken naar huishoudens die én bijstandsgerechtigd zijn op 1 januari 2018 én die weinig tot geen inkomen hebben. Voor dit onderzoek is dezelfde methode en peilmoment gebruikt als in het landelijke onderzoek naar het niet-gebruik van de algemene bijstand door de Inspectie SZW.

Update 14 april 2022: er zijn twee tabellen toegevoegd waarbij het langdurig niet-gebruik in kaart is gebracht. Deze personen waren op alle peilmomenten (1 januari 2017, 1 juli 2017, 1 oktober 2017 én 1 januari 2018) rechthebbende en maakten op al deze momenten geen gebruik van een bijstandsuitkering.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag