Zoekresultaten

116 resultaten voor keyword:lage inkomens
116 resultaten voor keyword:lage inkomens

Pagina 2 van 5

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2017

De Parade van Pen laat de inkomensverdeling in 2017 tussen huihoudens zien. Deze ongelijkheid piekte in 2014.

Artikelen

Van werkenden loopt zzp’er meeste risico op armoede

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) lopen vaker dan werknemers en zelfstandigen met personeel (zmp’ers) risico op een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Artikelen

Vijftig jaar minimumloon

Op 23 februari 2019 is het vijftig jaar geleden dat het wettelijk minimumloon van kracht werd. Iets meer dan 6 procent van de werknemersbanen werd in 2017 betaald volgens het minimumloon.

Artikelen

Armoederisico in 2017 toegenomen

Ontwikkelingen in (langdurige) armoede bij huishoudens

Publicaties

Armoederisico in 2017 toegenomen

Ontwikkelingen in (langdurige) armoede bij huishoudens

Artikelen

Meer huishoudens met risico op armoede in 2017

In 2017 hadden 599 duizend van de ruim 7,3 miljoen huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Het aandeel huishoudens met een armoederisico was daarmee 8,2 procent.

Artikelen

Helft vluchtelingenhuishoudens loopt risico op armoede

Meer dan de helft van de huishoudens met een vluchtelingenachtergrond heeft een laag inkomen, ruim 6 keer zo vaak als gemiddeld in Nederland (8,2 procent). Bij huishoudens met een hoofdkostwinner...

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2016

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Langdurige armoede verder toegenomen in 2016

In totaal moesten 590 duizend huishoudens in 2016 rondkomen van een laag inkomen.

Artikelen

Bijna 1 op de 10 zzp’ers loopt risico op armoede

Van de zelfstandigen met personeel had 5,2 procent een laag inkomen, bij werknemers was dat 1,7 procent.

Artikelen

Armoede en sociale uitsluiting 2018

Een publicatie waarbij naast de verschillende financiële facetten ook de armoede problematiek aan bod komt.

Publicaties

Helft vluchtelingenhuishoudens loopt risico op armoede

Huishoudens uit vluchtelinglanden hebben vaak ook langdurig een laag inkomen

Artikelen

Het armoederisico in Vaals, cijfers en methodiek

Huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in grensgemeente Vaals

Artikelen

Drie miljoen Nederlanders financieel kwetsbaar

Een miljoen mannen en bijna 2 miljoen vrouwen zijn niet economisch zelfstandig.

Artikelen

Factsheet Den Haag

Factsheet met algemene feiten en cijfers over de bevolking van Den Haag

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2015

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen; part. huishoudens naar kenmerken, 2000-2014

Huishoudens met een laag of langdurig laag inkomen Voornaamste inkomensbron, samenstelling huishouden

Cijfers

Financiële situatie huishoudens in meer detail

Figuren met meer informatie over de financiële situatie van huishoudens in 2015

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken en regio, 2005-2014

(Langdurig) laag inkomen en beleidsmatige minima per regio Regio en huishoudenskenmerken

Cijfers

Interactieve kaart Hoge en lage inkomens

Interactieve kaart die het aandeel hoge en lage inkomens per gemeente laat zien.

Artikelen

Meer dan 400 duizend kinderen met risico op armoede

In 2014 groeiden 421 duizend minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen.

Artikelen

Ruim helft huishoudens minimaal een overheidsregeling

In de Stapelingsmonitor is te zien hoeveel huishoudens in Nederland één of meerdere overheidsregelingen ontvangen

Artikelen

Ruim miljoen huishoudens komen moeilijk rond

In 2015 gaf 15 procent van de Nederlandse huishoudens aan moeilijk of zeer moeilijk rond te komen. Dit zijn bijna 1,1 miljoen huishoudens. Van de (geraamde) 718 duizend huishoudens met een inkomen...

Artikelen

Kans op langdurige armoede het grootst tussen 55 en 65 jaar

Personen tussen de 55 en 65 jaar lopen het hoogste risico om langdurig in armoede te moeten leven. In die groep wordt een steeds groter deel door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afhankelijk van...

Artikelen

CBS brengt armoede in Nederland in kaart

Op woensdag 16 december overhandigde Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi de publicatie ‘Armoede en sociale uitsluiting 2015’ aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken...

Artikelen