Zoekresultaten

149 resultaten voor keyword:lage inkomens
149 resultaten voor keyword:lage inkomens

Pagina 2 van 6

Factsheet Den Haag

Factsheet met algemene feiten en cijfers over de bevolking van Den Haag

Artikelen

Armoedesignalement 2013

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao-sector

Werkgelegenheidstabel met aantal banen van werknemers, die het minimum- loon verdienen per cao-sector naar leeftijd en geslacht.

Cijfers

Vijftig jaar minimumloon

Op 23 februari 2019 is het vijftig jaar geleden dat het wettelijk minimumloon van kracht werd. Iets meer dan 6 procent van de werknemersbanen werd in 2017 betaald volgens het minimumloon.

Artikelen

Armoederisico bevolking in 2019 een fractie lager

In 2019 maakte 6,2 procent van de Nederlandse bevolking deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en liep aldus risico op armoede.

Artikelen

Armoede is hardnekkig maar groei stabiliseert

Van alle huishoudens is de groep huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in 2014 vrijwel gelijk gebleven aan 2013. Wel is het aandeel huishoudens dat al ten minste vier jaar van een...

Artikelen

Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen

Deze publicatie beschrijft de recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en beperkingen op het sociale en financiële vlak.

Artikelen

Verhuizingen en inkomens gemeente Ridderkerk

Het Centrum voor Beleidsstatistiek (MCB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van I&O Research een tabellenset samengesteld over de inkomens van huishoudens in...

Cijfers

Kinderen met kans op armoede, 2018*

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd en voornaamste inkomensbron van het huishouden naar gemeente, 2018*

Cijfers

Personen met laag inkomen in Hoeksche Waard, 2018

Personen in Hoeksche Waard naar leeftijd, huishoudinkomen en voornaamste inkomensbron, wijken en buurten, 2018.

Cijfers

Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2017

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2017.

Cijfers

Huishoudens naar beleidsmatig minimum, 2020

Particuliere huishoudens naar inkomen ten opzichte van het beleidsmatig minimum, 2020

Cijfers

Sociale uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief, 2010-2020

Sociaaleconomische situatie naar sociale uitsluiting voor 16 tot 30-jarigen en 30-plussers, 2010 en 2020

Cijfers

Armoedeprobleemcumulatiegebieden, 2019

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2019

Cijfers

Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2015

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2015.

Cijfers

Armoede in 2011 sterk toegenomen

Dit zijn enkele conclusies uit het vandaag verschenen Armoedesignalement 2012. In het rapport geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de...

Artikelen
Artikelen

Armoede en sociale uitsluiting 2019

In Armoede en sociale uitsluiting 2019 staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal. Om armoede af te bakenen is voornamelijk gebruik gemaakt...

Publicaties
Artikelen
Publicaties

Hoogste aandeel langdurig lage inkomens in Amsterdam

Huishoudens die al vier jaar of langer moeten rondkomen van een laag inkomen zijn vooral te vinden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Vier van de tien gemeenten met de meeste kans op langdurige...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders

Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden 25 jaar later in een eigen huishouden een armoederisico van 9,6 procent. Ruim 9 van de 10 kinderen uit een laag-inkomensgezin...

Artikelen

Sociaal uitgeslotenen na 10 jaar nog steeds vaak in kwetsbare situatie

In 2020 bevond een groot deel van de mensen die in 2010 op meerdere fronten het minst goed mee konden komen in de maatschappij (sociaal uitgesloten) zich nog steeds in een kwetsbare situatie.

Artikelen